Khuyến mại nạp tiền 50% - OctaFx

Sàn OctaFx khuyến mại 50% cho mỗi khoản tiền nạp. Dùng để tăng free margin, có thể rút tiền thưởng nếu đạt khối lượng giao dịch theo yêu cầu.

Để nhận được khuyến mại nạp tiền 50% của OctaFx, cần làm theo các bước sau :

 • Mở một tài khoản, chọn một loại tài khoản OctaFx MT4 hoặc OctaFx MT5 phù hợp với cách giao dịch của bạn.
 • Nạp tiền vào tài khoản của bạn. Nạp ít nhất 50 USD vào tài khoản giao dịch của bạn bằng bất cứ phương thức thanh toán nào bạn muốn.
 • Tăng 1/2 số tiền ký quỹ của bạn bằng bonus của OctaFx. Kích hoạt khuyến mại 50% miễn phí trên số tiền khi bạn nạp.
 • Rút tiền thưởng khuyến mại.

Để rút tiền thưởng khuyến mại. Bạn cần duy trì giao dịch để có thể rút tiền thưởng. Bạn cần giao dịch số lượng lot sau đây để rút thưởng:

Số lượng lot tiêu chuẩn = (Giá trị thưởng tính bằng USD) / 2

Ví dụ :

Số tiền nạp của bạn $400
Chúng tôi cung cấp bonus 50% $200
Chia đôi thưởng của bạn $200/2
Số lượng lot cần giao dịch 100 lô

Khi tiến độ thưởng của bạn đạt 100%, bạn có thể sử dụng số tiền này cho các tài khoản khác và tiếp tục đầu tư.

Quy định của chương trình khuyến mại nạp tiền 50% OctaFx

 • Số tiền ưu đãi tương đương 10% đến 50% số tiền nạp. Bạn cũng có thể nhận ưu đãi 100% trong chương trình ưu đãi đặc biệt nếu có.
 • Bạn có thể nhận ưu đãi 10%, 30% hoặc 100% mỗi lần nạp tiền. Tuy nhiên, bạn không thể nhận ưu đãi 11%, 25%, 47%, v.v.
 • Không thể thêm bonus vào tiền gửi chuyển nội bộ và vào tiền gửi từ các cuộc thi/chương trình, v.v., trừ khi có quy định khác.
 • Bonus tiền gửi sẽ không được thêm trong trường hợp số tiền ký quỹ của tài khoản nhỏ hơn tiền thưởng của bạn hoặc.
 • Bạn nên nhận bonus ngay sau khi tiền gửi của bạn đã được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.
 • Bonus sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn và bị khóa cho đến khi đáp ứng yêu cầu về khối lượng.
 • Sau khi đáp ứng khối lượng theo yêu cầu, bonus sẽ được trừ vào tín dụng MT4 | MT5 của bạn và đồng thời được gửi vào số dư của bạn. Hoạt động này sẽ được xử lý mỗi giờ hàng ngày.
 • Bonus cho mỗi lần gửi tiền được xem là bonus riêng.
 • Cần phải giao dịch (giá trị bonus)/2 (giá trị bonus được chia đôi) các lot tiêu chuẩn để có thể rút bonus.
 • Việc tính toán khối lượng bắt đầu từ bonus đầu tiên và cứ thế tính tiếp. Điều này có nghĩa là bạn không thể rút các khoản bonus trước khi bạn giao dịch khối lượng theo yêu cầu để nhận khoản bonus đầu tiên, và cứ như thế. Việc tính toán khối lượng bắt đầu từ lúc bonus được yêu cầu. Khối lượngcho mỗi lần gửi tiền được tính riêng. Ví dụ: bạn gửi 100 USD vào thứ Hai và bắt đầu giao dịch. Vào thứ Tư, bạn yêu cầu nhận bonus 50 USD. Việc tính toán khối lượng cho bonus của bạn bắt đầu từ thứ Tư, mọi khối lượng đã giao dịch trước thứ Tư sẽ không được tính vào. Bạn nên yêu cầu nhận bonus ngay sau khi tiền gửi của bạn đã được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.
 • CHỈ có thể rút bonus nếu bonus vẫn có trong tài khoản vào thời điểm tính các lot. Nếu Khách hàng đã giao dịch khối lượng theo yêu cầu, nhưng bonus đã bị hủy, bonus sẽ không được cộng thêm vào hoặc bù lại.
 • Nếu vốn sở hữu trong tài khoản của bạn nhỏ hơn số tiền thưởng hoặc bằng số tiền đó, tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.
 • Nếu số dư tài khoản khi rút/chuyển nội bộ giảm xuống thấp hơn hoặc bằng giá trị thưởng, phần bonus sẽ bị hủy ngay từ phần nhận gần nhất cho đến khi số dư tài khoản tăng lên cao hơn giá trị bonus.
 • Nếu quỹ riêng của nhà giao dịch được rút sau khi bonus được yêu cầu nhận, bonus sẽ bị hủy. Ví dụ: nếu bạn gửi 100 USD vào tài khoản, nhận 50 USD bonus rồi sau đó rút 100 USD, bonus sẽ bị hủy. Tuy nhiên, nếu bạn tạo được lợi nhuận, bạn có thể rút lợi nhuận đó vào bất cứ lúc nào và sẽ không ảnh hưởng đến bonus của bạn.
 • Một khách hàng có thể hủy bonus vào bất cứ lúc nào. Một khi bonus tiền gửi bị hủy thì sẽ không thể khôi phục được.
 • OctaFX có thể sẽ từ chối yêu cầu nhận bonus của khách hàng vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc cung cấp lý do cho quyết định đó.
 • OctaFX có thể sẽ hủy bonus của một khách hàng vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Bất cứ tình huống nào không được quy định trong các quy tắc này sẽ tùy theo quyết định của Công ty.
 • OctaFX có quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy chương trình này và thông báo trong Bản tin Công ty.

Quảng cáo cuối trang