chimsedinang's latest activity

  • chimsedinang
    chimsedinang đã đăng chủ đề mới.
    Trong Biểu đồ của ngày này, chúng tôi đã giải thích rằng Vàng đã đạt đến mức cực đoan lớn nhất từ năm 2015 bằng cách đạt đến khu vực mục tiêu của chúng tôi ở mức $ 1450. Tuy nhiên, Gold đang kêu gọi một cú hích khác cao hơn trong các biểu đồ...
    • 4.jpg

Quảng Cáo

Top