Nội dung mới nhất bởi skingdom

  1. S

    EA trade dài hạn khá ổn định

    Mình giới thiệu con EA của bản thân mình, sử dụng pp mình trade từ mấy năm nay, tất nhiên yếu tố của nó chỉ là nguyên tắc hơn thôi, còn hệ thống thì là của con người sơ qua một tí: 1) Sử dụng hệ thống giao dịch dựa vào công cụ Ichimoku + boll+ trend 2) Sử dụng SL ở mức tối ưu nhưng tự động cắt...

Quảng Cáo

Top