warren_buffett's latest activity

 • warren_buffett
  warren_buffett đã đăng chủ đề mới.
  Chế độ xem hàng giờ cho HD Cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:22 GMT Hiện tại, giá của HD tăng 0,67 đô la (0,25% ) từ giờ trước. Đây là sự đảo ngược của hành động giá vào giờ trước, trong đó giá đã tăng lên. Về xu hướng, hãy...
 • warren_buffett
  warren_buffett đã đăng chủ đề mới.
  Chế độ xem hàng giờ cho FB Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:27 GMT Tại thời điểm viết bài này, giá FB là tăng $ 10,25 (3,83%) so với giờ trước. Đây là sự đảo ngược của hành động giá vào giờ trước, trong đó giá đã tăng lên. Về...
 • warren_buffett
  warren_buffett đã đăng chủ đề mới.
  Chế độ xem hàng giờ cho GOOGL Cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:27 GMT Hiện tại, giá của GOOGL đã tăng $ 35,59 ( 2,36%) so với giờ trước. Đó là một bữa tiệc cho những con bò đực hoạt động trong khung thời gian hàng giờ, vì...
 • warren_buffett
  warren_buffett đã đăng chủ đề mới.
  Chế độ xem hàng giờ cho GE Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:26 GMT Tại thời điểm viết bài này, giá của GE là tăng 0,21 đô la (2,9%) so với giờ trước. Đó là một bữa tiệc cho những con gấu hoạt động trong khung thời gian hàng...
 • warren_buffett
  warren_buffett đã đăng chủ đề mới.
  Chế độ xem hàng giờ cho NVDA Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:24 GMT Hiện tại, giá của NVDA đã tăng $ 12,69 (2,51% ) từ giờ trước. Đó là một bữa tiệc cho những con bò đực hoạt động trong khung thời gian hàng giờ, vì NVDA hiện...
 • warren_buffett
  warren_buffett đã đăng chủ đề mới.
  Chế độ xem hàng giờ cho NFLX Cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:23 GMT Tại thời điểm viết bài này, giá của NFLX là giảm $ -2,44 (-0,5%) so với giờ trước. Đây là sự đảo ngược của hành động giá vào giờ trước, trong đó giá đã...
 • warren_buffett
  warren_buffett đã đăng chủ đề mới.
  Chế độ xem theo giờ cho PYPL Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:20 GMT Tại thời điểm viết bài này, giá của PYPL là tăng 2,28 đô la (1,19%) so với giờ trước. Đó là một bữa tiệc cho những con gấu hoạt động trong khung thời gian...
 • warren_buffett
  warren_buffett đã đăng chủ đề mới.
  Chế độ xem hàng giờ cho ADBE Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:25 GMT Tại thời điểm viết bài này, giá của ADBE là tăng 3,21 đô la (0,7%) so với giờ trước. Đây là sự đảo ngược của hành động giá vào giờ trước, trong đó giá đã...
 • warren_buffett
  warren_buffett đã đăng chủ đề mới.
  Chế độ xem hàng giờ cho TSLA Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:20 GMT Tại thời điểm viết bài này, giá của TSLA là tăng $ 2,46 (0,61%) so với giờ trước. Biểu đồ hàng giờ cho thấy TSLA đã chứng kiến 2 giờ giảm liên tục . Về xu...
 • warren_buffett
  warren_buffett đã đăng chủ đề mới.
  Cập nhật giá 4 giờ bạch kim Cập nhật ngày 30 tháng 10 năm 2020 07:16 sáng GMT (03:16 sáng EST) Bạch kim đóng cửa trước 4 giờ giảm 2,31% ($ 20,05) ; điều này biểu thị cây nến thứ 2 liên tiếp nó đã giảm. Xét trên cơ sở tương đối, bạch kim là...
 • warren_buffett
  warren_buffett đã đăng chủ đề mới.
  Cập nhật giá Palladium 4 giờ Cập nhật ngày 30 tháng 10 năm 2020 07:17 AM GMT (03:17 AM EST) Palladium được đưa vào nến 4 giờ hiện tại giảm 2,04% ($ 45,69) so với thời điểm mở cửa của nến 4 giờ trước, đánh dấu nến thứ 4 liên tiếp giảm đã...
 • warren_buffett
  warren_buffett đã đăng chủ đề mới.
  Cập nhật giá 4 giờ bạch kim Cập nhật ngày 30 tháng 10 năm 2020 03:16 SA GMT (11:16 CH EST) Bạch kim là giảm 2,31% (20,05 đô la) kể từ cây nến 4 giờ qua, đánh dấu cây nến thứ 2 liên tiếp nó đi xuống. Xét trên cơ sở tương đối, bạch kim có...
 • warren_buffett
  warren_buffett đã đăng chủ đề mới.
  Cập nhật giá Palladium 4 giờ Cập nhật ngày 30 tháng 10 năm 2020 03:17 AM GMT (11:17 PM EST) Palladium được đưa vào nến 4 giờ hiện tại giảm 2,04% ($ 45,69) so với thời điểm mở cửa của cây nến 4 giờ trước, đánh dấu cây nến thứ 4 liên tiếp nó...
 • warren_buffett
  warren_buffett đã đăng chủ đề mới.
  Cập nhật giá đồng 4 giờ Cập nhật ngày 30 tháng 10 năm 2020 03:17 AM GMT (11:17 PM EST) Đồng xuất hiện trong nến 4 giờ hiện tại giảm 0,07% ($ 0) so với mở cửa của 4 giờ trước, đánh dấu nến thứ 6 liên tiếp giảm đã xảy ra. Đồng vượt trội hơn...
 • warren_buffett
  warren_buffett đã đăng chủ đề mới.
  Chế độ xem hàng giờ cho XLM Cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, 01: 037 GMT Hiện tại, giá XLM tăng $ 0 (0,09% ) từ giờ trước. XLM đã thấy giá của nó tăng 4 trong 5 giờ qua , do đó tạo ra một số cơ hội hấp dẫn cho những người...

Quảng Cáo

Top