Quảng cáo website Forex Vua - Advertise on the king forex website

Forex Vua là website forex đứng đầu ở việt nam, có lượt view lớn nhất, và nổi tiếng nhất ở việt nam. Quảng cáo trên website forex vua, mang lại hiệu quả cao, nhắm trực tiếp tới khách hàng mục tiêu, tăng thương hiệu và uy tín tới khách hàng.

King Forex is the leading forex website in Vietnam, has the largest views, and is the most famous in Vietnam. Advertise on the king forex website, bringing high efficiency, direct targeting to target customers, increasing brand and reputation to customers.

Các chương trình quảng cáo trên website Forex Vua gồm :

The advertising programs on King Forex website include:

  • Treo banner - hanging banners.
  • Viết bài giới thiệu sàn, chương trình khuyến mại forex, thông tin cuộc thi forex... Write articles about the broker forex, bonus forex, forex contest...

1. Banner Forex Vua

Hiện nay, website forex vua có 1 vị trí treo banner đẹp nhất và duy nhất. Với bảng giá như sau :

Currently, the King Forex website has the most beautiful and unique banner position. With the following price list:

  • 3600 usd cho 3 tháng - 3600 usd/3 month.
  • 6000 usd cho 6 tháng - 6000 usd/6 month.
  • 10.000 usd cho 12 tháng - 10.000 usd/12 month.

Các banner sẽ không hiển thị trong các bài viết giới thiệu về công ty forex, chứng khoán, coin,... Ví dụ link: https://forexvua.com/san-forex/exness/

Banners that will not be displayed in introductory articles about broker forex, broker securities, broker coin,... For example link : https://forexvua.com/san-forex/exness/

Danh sách các quý khách hàng treo banner - List customers

Khách hàng - Customer Ngày bắt đầu - Start day Ngày kết thúc - End day
None None None

Quảng cáo cuối trang