Các loại tài khoản giao dịch forex sàn FBS

Tài khoản Standard

Tài khoản Standard lý tưởng cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm trải nghiệm giao dịch truyền thống. Mức spread cực kỳ cạnh tranh với không phí hoa hồng, và đòn bẩy 1:3000.

 • Sàn FBS
 • Đòn bẩy : 3000
 • Minspread : 0.5
 • Mindeposit : 100
 • Stopout : 20

Tài khoản Cent

Tài khoản Cent là tài khoản giao dịch với số dư hiển thị và các giao dịch qua đơn vị cent. Điều đó có nghĩa là nếu bạn ký quỹ 10$, bạn sẽ có 1000 cent trong tài khoản của mình.

 • Sàn FBS
 • Đòn bẩy : 1000
 • Minspread : 1.0
 • Mindeposit : 1
 • Stopout : 20

Tài khoản Zero Spread

Tính năng chính của tài khoản FBS Zero Spread là không có chênh lệch (spread), sẽ bị tính phí hoa hồng 20$ cho mỗi lot.

 • Sàn FBS
 • Đòn bẩy : 3000
 • Minspread : 2.0
 • Mindeposit : 500
 • Stopout : 20

Tài khoản ECN

Để mở tài khoản ECN FBS, bạn cần ký quỹ ban đầu 1000$, mức hoa hồng 6$/lot.

 • Sàn FBS
 • Đòn bẩy : 500
 • Minspread : 1.0
 • Mindeposit : 1000
 • Stopout : 20

Tài khoản Micro

Tài khoản cung cấp mức spread từ 3 pip, đòn bẩy lên đến 1:3000 và hoạt động hiệu quả cho những ai muốn tích lũy kinh nghiệm và thành thạo chiến lược giao dịch.

 • Sàn FBS
 • Đòn bẩy : 3000
 • Minspread : 3.0
 • Mindeposit : 5
 • Stopout : 20

Quảng cáo cuối trang