Tài khoản Cent sàn FBSTài khoản Cent là tài khoản giao dịch với số dư hiển thị và các giao dịch qua đơn vị cent. Điều đó có nghĩa là nếu bạn ký quỹ 10$, bạn sẽ có 1000 cent trong tài khoản của mình.

  • Ký quỹ ban đầu : $1
  • Spread thả nổi từ 1 pip
  • Hoa hồng : 0$
  • Đòn bẩy : lên đến 1:1000
  • Số lệnh đã mở và đang chờ tối đa : 200 lệnh
  • Khối lượng lệnh : từ 0.01 đến 1 000 cent lot (với bước nhảy 0.01)
  • Khớp lệnh : từ 0,3 giây, STP


Quảng cáo cuối trang