Tài khoản ECN sàn FBSĐể mở tài khoản ECN FBS, bạn cần ký quỹ ban đầu 1000$, mức hoa hồng 6$/lot.

  • Ký quỹ ban đầu : $1000
  • Spread thả nổi từ : 1 pip
  • Hoa hồng : 6$
  • Đòn bẩy : lên đến 1:500
  • Số lệnh đã mở và đang chờ tối đa : Không giới hạn
  • Khối lượng lệnh : từ 0,1 đến 500 lots(với bước nhảy 0,1)
  • Khớp lệnh : ECN


Quảng cáo cuối trang