Tài khoản Micro sàn FBSTài khoản cung cấp mức spread từ 3 pip, đòn bẩy lên đến 1:3000 và hoạt động hiệu quả cho những ai muốn tích lũy kinh nghiệm và thành thạo chiến lược giao dịch.

  • Ký quỹ ban đầu : $5
  • Spread cố định từ 3 pips
  • Hoa hồng : 0$
  • Đòn bẩy : lên đến 1:3000
  • Số lệnh đã mở và đang chờ tối đa : 200 lệnh
  • Khối lượng lệnh : từ 0,01 đến 500 lots(với bước nhảy 0,01)
  • Khớp lệnh : từ 0,3 giây, STP

Quảng cáo cuối trang