Tài khoản Zero Spread sàn FBSTính năng chính của tài khoản FBS Zero Spread là không có chênh lệch (spread), sẽ bị tính phí hoa hồng 20$ cho mỗi lot.

  • Ký quỹ ban đầu : $500
  • Spread cố định 0 pip
  • Hoa hồng : từ $20/lot
  • Đòn bẩy : lên đến 1:3000
  • Số lệnh đã mở và đang chờ tối đa : 200 lệnh
  • Khối lượng lệnh : từ 0,01 đến 500 lots (với bước nhảy 0,01)
  • Khớp lệnh : từ 0,3 giây, STP


Quảng cáo cuối trang