Các loại tài khoản giao dịch forex sàn FxPro

Tài khoản FxPro MT4

Tài khoản sử dụng phần mềm MT4 có spread thả nổi theo giá thị trường, không cố định spread, không có commission.

 • Sàn FxPro
 • Đòn bẩy : 200
 • Minspread : 1.0
 • Mindeposit : 100
 • Stopout : 50

Tài khoản FxPro (EDGE)

Tài khoản sử dụng riêng cho MT4 trên nền tảng web MT4 iOS hoặc Android FxPro EDGE web.

 • Sàn FxPro
 • Đòn bẩy : 200
 • Minspread : 1.0
 • Mindeposit : 100
 • Stopout : 50

Tài khoản FxPro MT5

Tài khoản giao dịch trên phần mềm MT5, không có commission, spread thả nổi.

 • Sàn FxPro
 • Đòn bẩy : 200
 • Minspread : 1.0
 • Mindeposit : 100
 • Stopout : 50

Tài khoản FxPro cTrader

Tài khoản sử dụng phần mềm Ctrader, có phí hoa hồng 4,5 usd/lot, spread thả nổi từ 0 pip.

 • Sàn FxPro
 • Đòn bẩy : 200
 • Minspread : 0.0
 • Mindeposit : 100
 • Stopout : 50

Tài khoản FxPro MT4 Instant

FxPro MT4 Instant loại tài khoản cố định spread (fix spread) của fxpro.

 • Sàn FxPro
 • Đòn bẩy : 200
 • Minspread : 0.0
 • Mindeposit : 100
 • Stopout : 50

Quảng Cáo Cuối Trang