Tài khoản FxPro cTrader sàn FxProTài khoản sử dụng phần mềm Ctrader, có phí hoa hồng 4,5 usd/lot, spread thả nổi từ 0 pip.

Công cụ CFD

Forex, Kim loại, Chỉ số, Năng lượng

Nền tảng có sẵn

- cTrader Desktop
- cTrader Webtrader
- cTrader ứng dụng di động cho iOS / Android

Kích thước giao dịch

- FX, Kim loại & Chỉ số: 0,01 (lô nhỏ) trở lên
- Năng lượng: 1 trở lên

Chi phí giao dịch

- FX & Kim loại: Chênh lệch giảm cộng với $ 45 cho mỗi $ 1 triệu được giao dịch (khi mở và đóng một vị thế).

- Chỉ số & Năng lượng: Chỉ chênh lệch (0 hoa hồng).

- Hoán đổi / chuyển nhượng được áp dụng khi giao dịch được giữ mở qua đêm.


Mức dừng tối thiểu

Không có tối thiểu

Mô hình thực thi

Khớp lệnh thị trường: thanh khoản theo cấp, các lệnh được thực hiện ở mức giá trung bình theo khối lượng (VWAP)

Netting / Hedging theo mặc định

Bảo hiểm rủi ro

Thời gian giao dịch

Giao dịch ngoại hối 24/5(tạm dừng từ 10: 00 PM - 10: 05 PM giờ Vương quốc Anh) Kiểm tra thông số kỹ thuật cho các tài sản khác

Mô hình thực thi

Không có sự can thiệp của sàn giao dịch.

Stopout

50% (Tất cả các thực thể FxPro)


Quảng Cáo Cuối Trang