Tài khoản FxPro (EDGE) sàn FxProTài khoản sử dụng riêng cho MT4 trên nền tảng web MT4 iOS hoặc Android FxPro EDGE web.

Công cụ CFD
Forex, Kim loại, Chỉ số, Năng lượng, Hợp đồng tương lai, Cổ phiếu

Nền tảng có sẵn

Ứng dụng di động FxPro dành cho phạm vi nền tảng web MT4 iOS / Android FxPro EDGE web

Kích thước giao dịch

- FX, Kim loại, Chỉ số & Hợp đồng tương lai: 0,01 (lô nhỏ) trở lên
- Năng lượng & Cổ phiếu: 1 trở lên

Chi phí giao dịch

- Tất cả các công cụ: Chỉ chênh lệch (0 hoa hồng)

- Hoán đổi / chuyển nhượng được áp dụng khi giao dịch được giữ mở qua đêm.

Mức dừng tối thiểu

Tối thiểu 1 pip so với giá hiện tại / giá nhập cho hầu hết các thông số kỹ thuật kiểm tra chuyên ngành

Mô hình thực thi

Khớp lệnh thị trường: thanh khoản theo cấp, các lệnh được thực hiện ở mức giá trung bình theo khối lượng(VWAP)

Netting / Hedging theo mặc định

Bảo hiểm rủi ro

Thời gian giao dịch

Giao dịch ngoại hối 24/5 (tạm dừng từ 10: 00 PM - 10: 01 PM giờ Vương quốc Anh) Kiểm tra thông số kỹ thuật cho các tài sản khác

Mô hình thực thi

Không có sự can thiệp của sàn giao dịch.

Stopout

50% (Tất cả các thực thể FxPro)


Quảng Cáo Cuối Trang