Tài khoản FxPro MT4 Instant sàn FxProFxPro MT4 Instant loại tài khoản cố định spread (fix spread) của fxpro.

Công cụ giao dịch


Forex, Kim loại, Chỉ số, Năng lượng, Hợp đồng tương lai, Cổ phiếu


Nền tảng có sẵn

- Ứng dụng di động MT4
- Webtrader MT4 trên máy tính để bàn Metatrader 4 dành cho iOS / Android

Kích thước giao dịch
- FX, Kim loại, Chỉ số & Hợp đồng tương lai: 0,01 (lô nhỏ) trở lên
- Năng lượng & Cổ phiếu: 1 trở lên

Chi phí giao dịch

- Tất cả các công cụ: Chỉ chênh lệch (0 hoa hồng)

- 'Chênh lệch cố định MT4' chỉ áp dụng cho 7 cặp chính

- Hoán đổi / chuyển nhượng được áp dụng khi giao dịch được giữ mở qua đêm.

Mức dừng tối thiểu
Tối thiểu 1 pip so với giá hiện tại / giá nhập cho hầu hết cácthông số kỹ thuật kiểm tra chuyên ngành

Loại thực thi
Thực hiện tức thì: nhận giá bạn thấy trên màn hình hoặc nhận báo giá

Netting / Hedging theo mặc định
Bảo hiểm rủi ro

Thời gian giao dịch
Giao dịch ngoại hối 24/5 (tạm dừng từ 10: 00 PM - 10: 01 PM giờ Vương quốc Anh) Kiểm tra thông số kỹ thuật cho các tài sản khác

Mô hình thực thi lệnh
Không có sự can thiệp của sàn giao dịch

Stopout
50% (Tất cả các thực thể FxPro)


Quảng Cáo Cuối Trang