Tài khoản ECN sàn FXTMTài khoản dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm đang tìm kiếm spread cạnh tranh, khớp lệnh thị trường. Có commission trên mỗi giao dịch.

Kiểu tài khoản Tài khoản ECN
Nền tảng giao dịch MT4 / MT5
Đơn vị tiền tệ của tài khoản USD / EUR / GBP / NGN
Yêu cầu về đòn bẩy / ký quỹ Nổi từ 1: 2000
Đầu tư FXTM

MT4: Mới

MT5:

Tiền gửi tối đa Không
Số tiền gửi tối thiểu $ / € / £ 500, ₦ 80.000
Uỷ ban $ 2 mỗi lô
Kích hoạt đơn đặt hàng Khớp lệnh thị trường
Lây lan Từ 0,1
Cuộc gọi ký quỹ 80%
Dừng lại ra 50%
Miễn phí qua đêm MT4: Có
MT5: Không
Mức giới hạn & mức dừng Không
Định giá MT4: 5 số thập phân đối với FX (3 số trên cặp JPY), Kim loại giao ngay: 2 số thập phân đối với XAUUSD và 3 số thập phân đối với XAGUSD
MT5: 5 số thập phân đối với FX (3 đối với cặp JPY), Kim loại giao ngay: 2 số thập phân đối với XAUUSD và 3 số thập phân đối với XAGUSD
Công cụ giao dịch MT4: Chuyên ngành, Người chưa thành niên, Exotics - 48
Kim loại giao ngay - 3
CFD giao ngay - 25
Đặc tả hợp đồng
Khối lượng tối thiểu trong nhiều lần mỗi giao dịch 0,01
Bước nhiều 0,01
Khối lượng tối đa trong nhiều lần mỗi giao dịch 100
Số lượng đơn đặt hàng tối đa Vô hạn
Khối lượng tối đa trong rất nhiều đơn đặt hàng Không giới hạn
Số lượng đơn đặt hàng đang chờ xử lý tối đa 300


Quảng cáo cuối trang