Kết quả tìm kiếm

 1. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 19-12-2018

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 19-12-2018 EUR/USD trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng. Điểm xoay: 1,1365 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1365 với mục tiêu 1,1405 & 1,1420. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1365, có thể tới 1,1350 & 1,1330. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI...
 2. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 18-12-2018

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 18-12-2018 EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,1330 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1330 với mục tiêu 1,1360 & 1,1390. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1330, có thể tới 1,1310 & 1,1285. Tư vấn kĩ thuật: chỉ...
 3. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 17-12-2018 phiên Mỹ

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 17-12-2018 phiên Mỹ EUR/USD trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1,1305 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1305 với mục tiêu 1,1360 & 1,1390. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1305, có thể tới 1,1285 & 1,1270. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt...
 4. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 14-12-2018

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 14-12-2018 EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1375. Điểm xoay: 1,1375 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1375 với mục tiêu 1,1345 & 1,1330. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1375, có thể tới 1,1400 & 1,1425. Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không...
 5. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 13-12-2018

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 13-12-2018 EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,1350 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1350 với mục tiêu 1,1380 & 1,1400. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1350, có thể tới 1,1325 & 1,1305. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng...
 6. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 12-12-2018

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 12-12-2018 EUR/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật. Điểm xoay: 1,1350 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1350 với mục tiêu 1,1400 & 1,1425. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1350, có thể tới 1,1335 & 1,1315. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định...
 7. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch Forex - gold ngày 11/12/2018

  EUR/USD trong ngày: sự củng cố. Điểm xoay: 1,1380 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1380 với mục tiêu 1,1350 & 1,1335. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1380, có thể tới 1,1400 & 1,1425. Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn. GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn...
 8. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex, gold 7-12-2018

  Chiến lược giao dịch forex, gold 7-12-2018 EUR/USD trong ngày: 1,1355 là tỷ giá hỗ trợ intraday. Điểm xoay: 1,1355 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1355 với mục tiêu 1,1395 & 1,1415. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1355, có thể tới 1,1335 & 1,1320. Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại...
 9. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex, gold ngày 6-12-2018

  Chiến lược giao dịch forex, gold ngày 6-12-2018 EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,1360 Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,1339 với mục tiêu 1,1330 & 1,1310. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1360, có thể tới 1,1380 & 1,1410. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi. GBP/USD...
 10. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex, gold ngày 4-12-2018

  Chiến lược giao dịch forex, gold ngày 4-12-2018 EUR/USD trong ngày: 1,1325 là tỷ giá hỗ trợ intraday. Điểm xoay: 1,1325 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1325 với mục tiêu 1,1400 & 1,1420. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1325, có thể tới 1,1305 & 1,1285. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định...
 11. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex, gold ngày 3-12-2018

  Chiến lược giao dịch forex, gold ngày 3-12-2018 EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,1325 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1325 với mục tiêu 1,1400 & 1,1420. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1325, có thể tới 1,1305 & 1,1285. Tư vấn kĩ thuật: chỉ...
 12. thuyhanh

  chiến lược giao dịch forex - gold ngày 29/11/2018

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,1340 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1340 với mục tiêu 1,1420 & 1,1445. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1340, có thể tới 1,1310 & 1,1270. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá. GBP/USD...
 13. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex, gold ngày 28-11-2018

  Chiến lược giao dịch forex, gold ngày 28-11-2018 EUR/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng. Điểm xoay: 1,1315 Khuyến nghị giao dịch: Bán 1,1295 với mục tiêu 1,1275 & 1,1260. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1315, có thể tới 1,1345 & 1,1360. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm...
 14. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex, gold ngày 27-11-2018

  Chiến lược giao dịch forex, gold ngày 27-11-2018 EUR/USD trong ngày: sự củng cố. Điểm xoay: 1,1350 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1350 với mục tiêu 1,1320 & 1,1300. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1350, có thể tới 1,1380 & 1,1400. Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,1350 khả...
 15. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 21/11/2018

  EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,1400 Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,1380 với mục tiêu 1,1350 & 1,1320. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1400, có thể tới 1,1420 & 1,1440. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng. GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là...
 16. thuyhanh

  chiến lược giao dịch forex - gold ngày 16/11/2018

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,1305 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1305 với mục tiêu 1,1360 & 1,1400. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1305, có thể tới 1,1275 & 1,1250. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt. GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là...
 17. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 15/11/2018

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,1300 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1300 với mục tiêu 1,1370 & 1,1405. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1300, có thể tới 1,1280 & 1,1250. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá. GBP/USD trong...
 18. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex - gold 14/11/2018

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,1275 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1275 với mục tiêu 1,1320 & 1,1340. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1275, có thể tới 1,1250 & 1,1215. Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị...
 19. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 13/11/2018

  EUR/USD trong ngày: 1,1215 là tỷ giá hỗ trợ intraday. Điểm xoay: 1,1215 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1215 với mục tiêu 1,1275 & 1,1310. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1215, có thể tới 1,1185 & 1,1155. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt. GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng...
 20. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 12-11-2018

  EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,1340 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1340 với mục tiêu 1,1300 & 1,1275. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1340, có thể tới 1,1360 & 1,1390. Tư vấn kĩ thuật: khi 1,1300 bị vượt qua, ngắm tới 1,1275. GBP/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay...

Quảng Cáo

Top