Kết quả tìm kiếm

 1. warren_buffett

  Tesla Inc (TSLA) Tăng 1,18%, Giá cơ bản hình thành trong 30 ngày qua; Mẫu thanh ghim xuất hiện trên biểu đồ

  Chế độ xem hàng giờ cho TSLA Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:20 GMT Tại thời điểm viết bài này, giá của TSLA là tăng $ 2,46 (0,61%) so với giờ trước. Biểu đồ hàng giờ cho thấy TSLA đã chứng kiến 2 giờ giảm liên tục . Về xu hướng, hãy lưu ý rằng xu hướng mạnh nhất tồn tại...
 2. warren_buffett

  Adobe Inc (ADBE) Tăng 0,91%, tăng trong 90 ngày qua; Cơ sở giá hình thành trong 30 ngày qua

  Chế độ xem hàng giờ cho ADBE Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:25 GMT Tại thời điểm viết bài này, giá của ADBE là tăng 3,21 đô la (0,7%) so với giờ trước. Đây là sự đảo ngược của hành động giá vào giờ trước, trong đó giá đã tăng lên. Đối với xu hướng trên khung thời gian hàng...
 3. warren_buffett

  PayPal Holdings Inc (PYPL) Tăng 1,42%; Trung bình động trong 50 ngày tới

  Chế độ xem theo giờ cho PYPL Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:20 GMT Tại thời điểm viết bài này, giá của PYPL là tăng 2,28 đô la (1,19%) so với giờ trước. Đó là một bữa tiệc cho những con gấu hoạt động trong khung thời gian hàng giờ, vì PYPL hiện đã giảm 4 trong 5 giờ qua...
 4. warren_buffett

  Netflix Inc (NFLX) Tăng 3,7%, vượt qua mức trung bình 100 ngày; Hình sao mai xuất hiện trên biểu đồ

  Chế độ xem hàng giờ cho NFLX Cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:23 GMT Tại thời điểm viết bài này, giá của NFLX là giảm $ -2,44 (-0,5%) so với giờ trước. Đây là sự đảo ngược của hành động giá vào giờ trước, trong đó giá đã giảm xuống. Nếu bạn là một nhà giao dịch theo xu...
 5. warren_buffett

  Nvidia Corp (NVDA) Tăng 3,14%; trong một xu hướng tăng trong 90 ngày qua

  Chế độ xem hàng giờ cho NVDA Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:24 GMT Hiện tại, giá của NVDA đã tăng $ 12,69 (2,51% ) từ giờ trước. Đó là một bữa tiệc cho những con bò đực hoạt động trong khung thời gian hàng giờ, vì NVDA hiện đã tăng 4 trong 5 giờ qua. Đối với xu hướng trên...
 6. warren_buffett

  General Electric Co (GE) Giảm 0,67%, trong một xu hướng tăng trong 30 ngày qua; Cơ sở giá hình thành trong 90 ngày qua

  Chế độ xem hàng giờ cho GE Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:26 GMT Tại thời điểm viết bài này, giá của GE là tăng 0,21 đô la (2,9%) so với giờ trước. Đó là một bữa tiệc cho những con gấu hoạt động trong khung thời gian hàng giờ, vì GE hiện đã giảm 8 trong 10 giờ qua. Về xu...
 7. warren_buffett

  Alphabet Inc (GOOGL) Tăng 3,05%; Nghỉ trên mức trung bình 20, 50 và 100 ngày

  Chế độ xem hàng giờ cho GOOGL Cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:27 GMT Hiện tại, giá của GOOGL đã tăng $ 35,59 ( 2,36%) so với giờ trước. Đó là một bữa tiệc cho những con bò đực hoạt động trong khung thời gian hàng giờ, vì GOOGL hiện đã tăng 4 trong 5 giờ qua. Đối với xu...
 8. warren_buffett

  Facebook Inc (FB) Tops Tất cả các cổ phiếu vốn hóa lớn của Mỹ, Phá vỡ Trung bình 20 và 50 Ngày; trong một xu hướng tăng trong 30 ngày qua

  Chế độ xem hàng giờ cho FB Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:27 GMT Tại thời điểm viết bài này, giá FB là tăng $ 10,25 (3,83%) so với giờ trước. Đây là sự đảo ngược của hành động giá vào giờ trước, trong đó giá đã tăng lên. Về xu hướng, hãy lưu ý rằng xu hướng mạnh nhất tồn...
 9. warren_buffett

  Home Depot Inc (HD) Giảm 0,03%, gần bằng mức trung bình 100 ngày; Mẫu thanh ghim xuất hiện trên biểu đồ

  Chế độ xem hàng giờ cho HD Cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, 11:22 GMT Hiện tại, giá của HD tăng 0,67 đô la (0,25% ) từ giờ trước. Đây là sự đảo ngược của hành động giá vào giờ trước, trong đó giá đã tăng lên. Về xu hướng, hãy lưu ý rằng xu hướng mạnh nhất tồn tại trong khung...
 10. warren_buffett

  Palladium (XPDUSD) Giảm $ 45,69 Trên Biểu đồ 4 Giờ, vào hôm nay Giảm 1,25%; Mẫu thanh ghim xuất hiện trên biểu đồ

  Cập nhật giá Palladium 4 giờ Cập nhật ngày 30 tháng 10 năm 2020 07:17 AM GMT (03:17 AM EST) Palladium được đưa vào nến 4 giờ hiện tại giảm 2,04% ($ 45,69) so với thời điểm mở cửa của nến 4 giờ trước, đánh dấu nến thứ 4 liên tiếp giảm đã xảy ra. Trong số 5 công cụ thuộc phân loại tài sản...
 11. warren_buffett

  Bạch kim (XPTUSD) Giảm $ 20,05 trong 4 giờ qua, gia nhập hôm nay Giảm 2,31%; Cơ sở giá hình thành trong 30 ngày qua

  Cập nhật giá 4 giờ bạch kim Cập nhật ngày 30 tháng 10 năm 2020 07:16 sáng GMT (03:16 sáng EST) Bạch kim đóng cửa trước 4 giờ giảm 2,31% ($ 20,05) ; điều này biểu thị cây nến thứ 2 liên tiếp nó đã giảm. Xét trên cơ sở tương đối, bạch kim là loại có hoạt động kém nhất trong số tất cả 5 tài...
 12. warren_buffett

  Copper (HG1) Giảm $ 0 trong 4 giờ qua và câu chuyện về hố khám phá; Bắt đầu hôm nay Giảm 0,07%

  Cập nhật giá đồng 4 giờ Cập nhật ngày 30 tháng 10 năm 2020 03:17 AM GMT (11:17 PM EST) Đồng xuất hiện trong nến 4 giờ hiện tại giảm 0,07% ($ 0) so với mở cửa của 4 giờ trước, đánh dấu nến thứ 6 liên tiếp giảm đã xảy ra. Đồng vượt trội hơn tất cả 5 tài sản trong phân loại tài sản kim loại...
 13. warren_buffett

  Palladium (XPDUSD) Giảm $ 45,69 trong 4 giờ qua, đến hôm nay giảm trong ngày thứ 4 liên tiếp; Mẫu thanh ghim xuất hiện trên biểu đồ

  Cập nhật giá Palladium 4 giờ Cập nhật ngày 30 tháng 10 năm 2020 03:17 AM GMT (11:17 PM EST) Palladium được đưa vào nến 4 giờ hiện tại giảm 2,04% ($ 45,69) so với thời điểm mở cửa của cây nến 4 giờ trước, đánh dấu cây nến thứ 4 liên tiếp nó đã giảm. Trong số 5 công cụ thuộc phân loại tài...
 14. warren_buffett

  Bạch kim (XPTUSD) Giảm $ 20,05 Trên Biểu đồ 4 Giờ, Kém hơn Tất cả các kim loại; Vào hôm nay Giảm 2,31%

  Cập nhật giá 4 giờ bạch kim Cập nhật ngày 30 tháng 10 năm 2020 03:16 SA GMT (11:16 CH EST) Bạch kim là giảm 2,31% (20,05 đô la) kể từ cây nến 4 giờ qua, đánh dấu cây nến thứ 2 liên tiếp nó đi xuống. Xét trên cơ sở tương đối, bạch kim có hoạt động kém nhất trong số 5 tài sản trong phân...
 15. warren_buffett

  Ripple (XRP) Giá gần $ 0,24; Vượt qua mức trung bình động 50 ngày, giảm trong ngày thứ 2 liên tiếp

  Chế độ xem hàng giờ cho XRP Cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, 01: 037 GMT Hiện tại, giá của XRP giảm $ 0 (-0,29 %) từ giờ trước. XRP đã thấy giá của nó giảm 4 trong 5 giờ qua , do đó tạo ra một số cơ hội hấp dẫn cho những con gấu. Đối với xu hướng trên khung thời gian hàng...
 16. warren_buffett

  Giá Ethereum (ETH) Gần $ 389,36; Mắt trung bình 20 ngày, giảm trong ngày thứ 2 liên tiếp, có xu hướng tăng lên trong 30 ngày qua

  Chế độ xem hàng giờ cho ETH Cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, 01: 037 GMT Tại thời điểm viết bài này, giá ETH là giảm $ -1,53 (-0,39%) so với giờ trước. Động thái này là một sự đảo ngược so với giờ trước, điều này đã chứng kiến giá tăng. Về xu hướng, hãy lưu ý rằng xu hướng...
 17. warren_buffett

  Litecoin (LTC) đóng cửa giảm giá vào giờ trước $ -0,36; Chuẩn bị cho ngày thứ 2 liên tiếp, nhưng vẫn có xu hướng tăng trong 14 ngày qua

  Chế độ xem theo giờ cho LTC Cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, 01: 037 GMT Hiện tại, giá LTC giảm $ - 0,36 (-0,65%) so với giờ trước. Đây là sự đảo ngược của hành động giá vào giờ trước, trong đó giá đã tăng lên. Nếu bạn là một nhà giao dịch theo xu hướng, hãy cân nhắc rằng xu...
 18. warren_buffett

  Giá Bitcoin (BTC) Gần $ 13,609,99; trong một xu hướng tăng trong 30 ngày qua

  Chế độ xem hàng giờ cho BTC Cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, 01: 037 GMT Hiện tại, giá BTC đã tăng $ 18,66 ( 0,14%) so với giờ trước. Đó là một bữa tiệc cho những con bò đực hoạt động trong khung thời gian hàng giờ, vì BTC hiện đã tăng 4 trong 5 giờ qua. Đối với xu hướng...
 19. warren_buffett

  EOS (EOS) Kết thúc Giờ trước Tăng $ 0,00; Xu hướng giảm trong ngày thứ 2 liên tiếp, theo xu hướng tăng lên trong 14 ngày qua

  Chế độ xem hàng giờ cho EOS Cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, 01: 037 GMT Hiện tại, giá của EOS đã tăng $ 0 (0,04% ) từ giờ trước. EOS đã thấy giá của nó tăng 4 trong 5 giờ qua , do đó tạo ra một số cơ hội hấp dẫn cho những người đầu cơ giá lên. Đối với xu hướng trên khung...
 20. warren_buffett

  Stellar (XLM) đóng cửa vào giờ trước Tăng $ 0,00; Dự báo cho ngày thứ 2 liên tiếp, đang nhích gần mức trung bình 50 ngày

  Chế độ xem hàng giờ cho XLM Cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, 01: 037 GMT Hiện tại, giá XLM tăng $ 0 (0,09% ) từ giờ trước. XLM đã thấy giá của nó tăng 4 trong 5 giờ qua , do đó tạo ra một số cơ hội hấp dẫn cho những người đầu cơ giá lên. Nếu bạn là một nhà giao dịch theo xu...

Quảng Cáo

Top