expert advisor

  1. GogoJungleVN

    Beatrice DELTA2 EA - Tốt nhất của Nhật Bản.

    Đánh giá hiệu suất và so sánh Betrice DELTA2 là một thuật toán giao dịch (Expert Advisor ) có có một lịch sử đã được chứng minh về những thành công trong số các EA loại swing. Nó là một phần trong chuỗi Beatrice EA đã giành được Giải thưởng của năm 2015 trong một chiến dịch được tổ chức bởi...
  2. GogoJungleVN

    Về Expert Advisor (EA)

    Những người mới bắt đầu thiếu kinh nghiệm luôn quan tâm đến việc tìm kiếm một robot giao dịch làm tất cả công việc, để người giao dịch (trader) không phải mệt mỏi. Ý tưởng này đã được tất cả các người giao dịch của thời hiện đại tìm kiếm. Gánh nặng trách nhiệm trong việc ra quyết định, làm hao...

Quảng Cáo

Top