non farm payrolls

  1. C

    Hội giao dịch forex, gold lúc ra tin bảng lương phi nông nghiệp của mỹ - non farm payrolls (nfp)

    Ở diễn đàn Forex Vua có bác nào giao dịch forex, gold lúc ra tin bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ - Non-Farm Payrolls tối thứ 6 không? Xin phép admin, em xin lập Hội giao dịch forex, gold lúc ra tin bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ - Non Farm Payrolls (NFP) để anh em cùng thảo luận, chinh...

Quảng Cáo

Top