pinbar forex

  1. vutuananh

    Đôi điều về biểu đồ nến Nhật Bản từ cá nhân mình

    Nến Nhật là một vũ khí cực kỳ quan trọng trong trading Forex. Nếu nắm vững bạn có thể bách chiến bách thắng (hơi quá). Thật không nói quá khi nói đây là một kỹ thuật quan trọng để bạn kiếm được lợi nhuận từ thị trường.
  2. truongftu

    Định nghĩa pinbar, chiến lược giao dịch forex với pinbar

    Giới thiệu về Pin Bar Chiến lược giao dịch ngoại hối và cách thức kinh doanh hiệu quả ... Sự hình thành thanh pin là một mô hình đảo chiều hành động giá cho thấy rằng một mức giá hoặc mức giá nhất định trên thị trường đã bị từ chối. Một khi quen thuộc với sự hình thành thanh pin, rõ ràng là từ...

Quảng Cáo

Top