Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27

FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 17/02/2021


GBP/USD Intraday: ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 1,3910.
Trục Xoay: 1.3910
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1,3910 với mục tiêu ở mức 1,3860 & 1,3845 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế: trên 1.3910 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.3935 & 1.3955 là mục tiêu.
Nhận xét: mặc dù không thể loại trừ việc tiếp tục phục hồi kỹ thuật, nhưng mức độ của nó nên được giới hạn.

 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27

FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 18/02/2021


EUR/USD Intraday: chịu áp lực.
Trục Xoay: 1.2060
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1,2060 với mục tiêu ở mức 1,2020 & 1,2000 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế: trên 1.2060 tìm kiếm khả năng tăng giá hơn nữa với 1.2085 & 1.2105 là mục tiêu.
Nhận xét: miễn là vùng kháng cự 1.2060 không bị vượt qua, nguy cơ phá vỡ dưới 1.2020 vẫn còn cao.

 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27

FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 18/02/2021


GBP/USD Intraday: giới hạn bởi đường xu hướng tiêu cực.
Trục Xoay: 1.3875
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1,3875 với mục tiêu ở mức 1,3830 & 1,3810 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế: trên 1.3875 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1.3905 & 1.3930 là mục tiêu.
Nhận xét: RSI cho thấy đà giảm.
 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27

FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/JPY ngày 18/02/2021​


GBP/JPY intraday: phục hồi lên mức 147,20
Trục Xoay là 146,35.
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: phục hồi về hướng 147,20.
Kịch bản thay thế: sự bứt phá xuống mức 146,35 sẽ gọi cho 146,04 và 145,85.
Nhận xét: chỉ báo RSI dưới 50. MACD nằm trên đường tín hiệu và âm. Cấu hình là hỗn hợp. Hơn nữa, giá đang giao dịch dưới cả hai đường trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng là 146,69 và 146,83).

 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27
FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/JPY ngày 18/02/2021

EUR/JPY intraday:
phục hồi lên 127,96
Trục xoay là 127,17.
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: phục hồi về hướng 127,96.
Kịch bản thay thế: sự bứt phá xuống của 127,17 sẽ gọi cho 126,88 và 126,71.
Nhận xét: chỉ báo RSI dưới 50. MACD là tiêu cực và nằm trên đường tín hiệu của nó. Cấu hình là hỗn hợp. Hơn nữa, giá đang giao dịch dưới cả hai đường trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng là 127,46 và 127,65).

 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27
FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 19/02/2021

EUR/USD intraday: xu hướng gia tăng cao.
Điểm xoay: 1,2075
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2075 với mục tiêu 1,2120 & 1,2140.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2075, có thể tới 1,2060 & 1,2045.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27
FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 19/02/2021

GBP/USD intraday
: xu hướng gia tăng cao.
Điểm xoay: 1,3925
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3925 với mục tiêu 1,4000 & 1,4025.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3925, có thể tới 1,3900 & 1,3875.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27

FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/JPY ngày 19/02/2021


GBP/JPY intraday: mục tiêu 146,88.
Trục Xoay: 147,81.
Khuyến nghị : mục tiêu 146,88.
Kịch bản thay thế: tăng phá vỡ mức 147,81, sẽ kỳ vọng 148,12 và 148,30.
Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 147,60 và 147,34)

 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27
FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/JPY ngày 19/02/2021

EUR/JPY intraday: khi 127,48 là điểm hỗ trợ, trông chờ 128,29.
Điểm trục của chúng tôi tại 127,48.
Khuyến nghị : khi 127,48 là điểm hỗ trợ, trông chờ 128,29.
Kịch bản thay thế: dưới 127,48, kỳ vọng 127,19 và 127,02.
Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 127,75 và 127,66)
 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27
FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 22/02/2021

EUR/USD intraday
: dưới áp lực.
Điểm xoay: 1,2145
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2145 với mục tiêu 1,2100 & 1,2080.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2145, có thể tới 1,2170 & 1,2190.
Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,2145 khả năng quay về 1,2100 là rất lớn.
 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27
FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 22/02/2021

GBP/USD intraday
: thận trọng.
Điểm xoay: 1,4000
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,4000 với mục tiêu 1,4055 & 1,4080.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1,4000, có thể tới 1,3975 & 1,3950.
Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,4000 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27
FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/JPY ngày 22/02/2021

GBP/JPY intraday
: xu hướng tăng lấn át khi 147,83 hỗ trợ.
Điểm trục của chúng tôi tại 147,83.
Khuyến nghị : xu hướng tăng lấn át khi 147,83 hỗ trợ.
Kịch bản thay thế: dưới 147,83, kỳ vọng 147,52 và 147,33.
Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 147,96 và 147,78)

 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27
FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/JPY ngày 22/02/2021

EUR/JPY intraday:
xu hướng tăng lấn át khi 127,78 hỗ trợ.
Điểm trục của chúng tôi tại 127,78.
Khuyến nghị : xu hướng tăng lấn át khi 127,78 hỗ trợ.
Kịch bản thay thế: giảm phá vỡ mức 127,78, sẽ kỳ vọng 127,49 và 127,32.
Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 127,92 và 127,89)

 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27

FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 23/02/2021


EUR/USD intraday: xu hướng gia tăng cao.
Điểm xoay: 1,2135
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2135 với mục tiêu 1,2190 & 1,2215.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2135, có thể tới 1,2110 & 1,2090.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27
FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 23/02/2021

GBP/USD intraday
: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,4040.
Điểm xoay: 1,4040
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,4040 với mục tiêu 1,4100 & 1,4120.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1,4040, có thể tới 1,4015 & 1,3980.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27
FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/JPY ngày 23/02/2021

GBP/JPY intraday
: hồi phục ngắn hạn.
Điểm xoay: 147,49.
Khuyến nghị : hồi phục ngắn hạn.
Kịch bản thay thế: giảm phá vỡ mức 147,49, sẽ kỳ vọng 147,17 và 146,99.
Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 147,78 và 147,90)

 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27
FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/JPY ngày 23/02/2021

EUR/JPY intraday
: hồi phục ngắn hạn.
Điểm xoay: 127,50.
Khuyến nghị : hồi phục ngắn hạn.
Kịch bản thay thế: giảm phá vỡ mức 127,50, sẽ kỳ vọng 127,21 và 127,04.
Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 127,74 và 127,87)
 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27
FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 24/02/2021

EUR/USD intraday
: dưới áp lực.
Điểm xoay: 1,2165
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2165 với mục tiêu 1,2125 & 1,2105.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2165, có thể tới 1,2180 & 1,2200.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27
FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 24/02/2021

GBP/USD intraday
: xu hướng gia tăng cao.
Điểm xoay: 1,4100
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,4100 với mục tiêu 1,4200 & 1,4240.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1,4100, có thể tới 1,4055 & 1,4015.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 


bryanhuynh

Member
Tham gia
29/1/21
Bài viết
94
Điểm
6
Tuổi
27
FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/JPY ngày 24/02/2021

GBP/JPY intraday
: xu hướng tăng lấn át khi 149,04 hỗ trợ.
Điểm trục: 149,04.
Khuyến nghị : xu hướng tăng lấn át khi 149,04 hỗ trợ.
Kịch bản thay thế: dưới 149,04, kỳ vọng 148,68 và 148,46.
Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) đang mua quá nhiều (>70). Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 148,88 và 148,43)
 


Top