Chiến lược forex của Mr.Lan

phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
Thiên Chúa của chúng con

BUY stop GBP/JPY (new)
Entry: 150.215
SL: 149.673
TP1: 150.313
TP2: 150.612
TP3: 151.031

BUY stop GBP/JPY ( tp1)
Entry: 150.190
SL: 149.696
TP1: 150.290
TP2: 150.544
TP3: 150.835

SELL stop GBP/JPY(giữ)
Entry: 149.620
SL: 150.060
TP1: 149.506
TP2: 149.241
TP3: 148.950
 
phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
Thiên Chúa của chúng con

BUY stop GBP/JPY (giữ)
Entry: 150.215
SL: 149.673
TP1: 150.313
TP2: 150.612
TP3: 151.031

SELL stop GBP/JPY(tp3)
Entry: 149.620
SL: 150.060
TP1: 149.506
TP2: 149.241
TP3: 148.950
 


phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
Thiên Chúa của chúng con

thêm 1 chiến lược góp vui
canh buy thấp Audusd ~ 0.7674
tp 0.7750 (có thể chốt sớm hơn)
sl 0.7620
 


phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
Thiên Chúa của chúng con

BUY stop GBP/JPY (huỷ)
Entry: 150.215
SL: 149.673
TP1: 150.313
TP2: 150.612
TP3: 151.031


BUY stop GBP/JPY (new)
Entry: 149.790
SL: 149.255
TP1: 149.883
TP2: 150.030
TP3: 150.355

SELL stop USD/CAD
Entry: 1.27113
SL: 1.27448
TP1: 1.27029
TP2: 1.26658
TP3: 1.26238
 


phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
góp vui thôi
sell gold 1285
sl 1291
tp 1280 - 1273
 


phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
Thiên Chúa của chúng con

BUY stop GBP/JPY (tp)
Entry: 149.790
SL: 149.255
TP1: 149.883
TP2: 150.030
TP3: 150.355

SELL stop USD/CAD(tp)
Entry: 1.27113
SL: 1.27448
TP1: 1.27029
TP2: 1.26658
TP3: 1.26238

góp vui thôi
sell gold 1285
sl 1291
tp 1280 - 1273 (tp)
 


phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
Thiên Chúa của chúng con

sell NZDUSD giá hiện tại 0.68175
sl : 0.68368
tp 1:0.67818
tp2 :0.67491
tp3 : 0.67134
 


phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
Thiên Chúa của chúng con

sell NZDUSD giá hiện tại 0.68175 (dính sl)
sl : 0.68368
tp 1:0.67818
tp2 :0.67491
tp3 : 0.67134
 


phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
Thiên Chúa của chúng con

SELL stop GBP/JPY
Entry: 147.865
SL: 148.440
TP1: 147.763
TP2: 147.626
TP3: 147.262

BUY stop GBP/JPY
Entry: 148.570
SL: 147.986
TP1: 148.666
TP2: 148.930
TP3: 149.167
 


phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
Thiên Chúa của chúng con

Buy limit USDCHF 0.981-0.977
Sl 0.975
tp 1 : 0.983
tp2 : 0.991
 


phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
Thiên Chúa của chúng con

SELL stop GBP/JPY (sl)
Entry: 147.865
SL: 148.440
TP1: 147.763
TP2: 147.626
TP3: 147.262

BUY stop GBP/JPY (tp2)
Entry: 148.570
SL: 147.986
TP1: 148.666
TP2: 148.930
TP3: 149.167
 


phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
Thiên Chúa của chúng con

SELL stop GBP/JPY (new)
Entry: 147.745
SL: 148.191
TP1: 147.635
TP2: 147.360
TP3: 147.089

BUY stop GBP/JPY(new)
Entry: 148.350
SL: 147.886
TP1: 148.451
TP2: 148.783
TP3: 149.262

SELL stop EUR/JPY (new)
Entry: 132.049
SL: 132.673
TP1: 131.957
TP2: 131.431
TP3: 131.083
 


phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
Thiên Chúa của chúng con

SELL stop GBP/JPY (tp2)
Entry: 147.745
SL: 148.191
TP1: 147.635
TP2: 147.360
TP3: 147.089

BUY stop GBP/JPY (tp1)
Entry: 148.350
SL: 147.886
TP1: 148.451
TP2: 148.783
TP3: 149.262

SELL stop EUR/JPY (new)
Entry: 132.049
SL: 132.673
TP1: 131.957
TP2: 131.431
TP3: 131.083
 


phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
Thiên Chúa của chúng con

Canh buy limit GBPJPY 147.20-147.40
sl: 146.60
tp 1: 148.00
tp 2 :149.10
 


phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
Thiên Chúa của chúng con

Canh buy limit GBPJPY 147.20-147.40 (tp2)
sl: 146.60
tp 1: 148.00
tp 2 :149.10
 


phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
SELL stop EUR/JPY (tp1)
Entry: 132.049
SL: 132.673
TP1: 131.957
TP2: 131.431
TP3: 131.083
 


phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
Thiên Chúa của chúng con

BUY stop GBP/JPY (new)
Entry: 151.037
SL: 150.070
TP1: 151.138
TP2: 151.153
TP3: 151.860
 


phuonglan19

Member
Tham gia
22/10/17
Bài viết
80
Điểm
18
Tuổi
30
Thiên Chúa của chúng con

BUY stop GBP/JPY ( lệnh này không tính nhưng không lỗ )
Entry: 151.037
SL: 150.070
TP1: 151.138
TP2: 151.153
TP3: 151.860
 


Bình luận bằng Facebook

Top