Chiến lược giao dịch forex - gold 9/11/2018

#1
EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1370.
Điểm xoay: 1,1370

Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,1348 với mục tiêu 1,1330 & 1,1300.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1370, có thể tới 1,1390 & 1,1420.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
1.gifGBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,3080

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3080 với mục tiêu 1,3010 & 1,2980.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3080, có thể tới 1,3115 & 1,3150.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
2.gif

USD/JPY trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

Điểm xoay: 113,75

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 113,90 với mục tiêu 114,10 & 114,40.

Phương án phụ: nếu thủng qua 113,75, có thể tới 113,50 & 113,20.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
3.gif

AUD/USD trong ngày: sự củng cố.
Điểm xoay: 0,7260

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7260 với mục tiêu 0,7230 & 0,7210.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7260, có thể tới 0,7275 & 0,7300.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.
4.gif

Gold spot trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1224,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1224,00 với mục tiêu 1215,00 & 1212,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1224,00, có thể tới 1227,00 & 1230,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.
5.gif

Crude Oil (WTI) (Z18) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 61,20.

Điểm xoay: 61,20

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 61,20 với mục tiêu 60,30 & 59,95.

Phương án phụ: nếu vượt qua 61,20, có thể tới 61,60 & 61,95.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 61,20 khả năng quay về 60,30 là rất lớn.


6.gif
 

Bình luận bằng Facebook

Top