Chiến lược giao dịch forex, vàng ngày 21-06-2018

#1
Chiến lược giao dịch forex, vàng ngày 21-06-2018

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.
Điểm xoay: 1,1600

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1600 với mục tiêu 1,1530 & 1,1500.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1600, có thể tới 1,1625 & 1,1645.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

eurusd.gif


GBP/USD trong ngày: quay trở xuống.

Điểm xoay: 1,3190

Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,3155 với mục tiêu 1,3130 & 1,3105.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3190, có thể tới 1,3220 & 1,3250.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

gbpusd.gif


USD/JPY trong ngày: tiến xa hơn.
Điểm xoay: 110,25

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,25 với mục tiêu 110,90 & 111,20.

Phương án phụ: nếu thủng qua 110,25, có thể tới 109,95 & 109,70.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.
usdjpy.gif


AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 0,7390

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7390 với mục tiêu 0,7345 & 0,7325.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7390, có thể tới 0,7410 & 0,7425.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 0,7390 khả năng quay về 0,7345 là rất lớn.

audusd.gif


Gold spot trong ngày: theo dõi tỷ giá 1261,00.

Điểm xoay: 1269,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1269,50 với mục tiêu 1261,00 & 1255,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1269,50, có thể tới 1276,50 & 1280,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.
gold.gif


Crude Oil (WTI) (Q18) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 64,95

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 64,95 với mục tiêu 65,80 & 66,35.

Phương án phụ: nếu thủng qua 64,95, có thể tới 64,40 & 64,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.
crudeoil.gif
 

Bình luận bằng Facebook

Top