Chiến lược giao dịch forex, vàng ngày 27-06-2018

#1
Chiến lược giao dịch forex, vàng ngày 27-06-2018

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,1670


Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1670 với mục tiêu 1,1755 & 1,1800.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1670, có thể tới 1,1630 & 1,1600.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.
eurusd.gif

GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,3250

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3250 với mục tiêu 1,3315 & 1,3350.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3250, có thể tới 1,3220 & 1,3180.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.
gbpusd.gif

USD/JPY trong ngày: thận trọng.

Điểm xoay: 109,35


Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,35 với mục tiêu 109,70 & 109,85.

Phương án phụ: nếu thủng qua 109,35, có thể tới 109,00 & 108,70.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số kĩ thuật intraday không rõ ràng, nên thận trọng.
usdjpy.gif


AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 0,7425

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7425 với mục tiêu 0,7395 & 0,7370.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7425, có thể tới 0,7445 & 0,7460.

Tư vấn kĩ thuật: khi 0,7395 bị vượt qua, ngắm tới 0,7370.
audusd.gif


Gold spot trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1268,00


Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1268,00 với mục tiêu 1261,00 & 1257,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1268,00, có thể tới 1273,00 & 1276,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.
xauusd.gif

Crude Oil (WTI) (Q18) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 68,95.
Điểm xoay: 68,95


Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 68,95 với mục tiêu 67,76 & 67,15.

Phương án phụ: nếu vượt qua 68,95, có thể tới 69,45 & 70,05.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.
crudeoil.gif
 

Bình luận bằng Facebook

Top