Cục dự trữ liên bang rốt cuộc cũng thông qua

Tham gia
21/7/18
Bài viết
381
Thích
2
Điểm
18
Tuổi
24
#1
Trong tháng 8 năm 1995, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã công bố một báo cáo nhân viên với tựa đề: “Mô hình đầu và vai: không phải là một mô hình dễ vỡ”. Báo cáo này có mục tiêu kiểm tra tính hiệu lực của mô hình đầu và vai trong giao dịch ngoại hối. (Ấn bản đầu tiên của cuốn sách được trích dẫn như một trong những nguồn tài liệu đầu tiên về phân tích kỹ thuật). Câu mở dầu trong phần giới thiệu được thể hiện như sau:

Phân tích kỹ thuật - một hình thức dự đoán biến động giá dựa trên những vận dộng giá đã diễn ra - tạo ra nhũng lợi nhuận đáng kể mang tính thống kê, bất chấp sự bất đồng với quan điểm thị trường hiệu quả của đa số các nhà kinh tế học." (Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, C.I. Osler và P.H. Kevin Chang, Báo cáo nhân viên, số 4, Tháng 8/1995).

Một báo cáo mới hơn được công bố vào mùa thu năm 1997 bởi Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis cũng giới thiệu về sự hữu dụng của phân tích kỹ thuật và những khả năng tương đối của thuyết thị trường hiệu quả. (Một lần nữã, Phân tích Kỹ thuật Thị trường Tương lai Ợechnical Analys o f the Future Markets) lại được trích dẫn như là nguồn thông tin chủ yếu về phân tích kỹ thuật.) Trong phần "Suy ngẫm lại về thuyết thị trường hiệu quả", tác giả viết:

Sự thành công của các nguyên tắc giao dịch kỹ thuật trong những phần trước là điển hình cho số lượng các nghiên cứu sau này cho thấy thuyết thị trường hiệu quả không thể mô tả cách thức hoạt động thực sự của thị trường ngoại hối. Mặc dù không khiến những người sử dụng lý thuyết này ngạc nhiên, các kết quả cũng thuyết phục được các nhà kinh tế kiểm nghiệm lại đặc tính của thị trường ... - điều có thể giải thích cho khả năng sinh lợi của phân tích kỹ thuật. (Neely).
 

Bình luận bằng Facebook

Top