Làm thế nào để dự đoán diễn biến của lãi suất tái cấp vốn?

#1
Lãi suất tái cấp vốn của đồng đô-la Mỹ do Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC quyết định. Làm cách nào để dự đoán phản ứng của các thành phần tham gia thị trường trước khi thông tin chính thức về nó được công bố? Làm cách nào chúng ta biết được thị trường đang trông đợi điều gì? Các thành phần có tiếng nói quan trọng trên thị trường xem xét những yếu tố nào trước khi đưa ra quyết định giao dịch của họ?

Lãi suất tái cấp vốn có tác động rất lớn lên các giao dịch thanh toán trong tương lai giữa các bên trong các quan hệ kinh tế. Do vậy, thị trường luôn cần nhìn nhận rõ ràng về những thay đổi có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là một tháng hay phổ biến hơn là sáu tháng. Bên cạnh các hợp đồng hàng hóa tương lai, Trung tâm giao dịch Chicago (Chicago Board of Trade - CBOT) còn thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ Liên bang kỳ hạn 30 ngày (30-Day Federal Funds Futures), gọi tắt là ZQ. Bạn có thể làm quen với diễn biến giá cả của các hợp đồng tương lai tại trang web chính thức của CBOT: www.cbot.com

Chúng ta hãy cùng xem xét ví dụ sau (nguồn: Trung tâm giao dịch Chicago)
tytu.PNG

3.PNG


Một hợp đồng tương lai được thực hiện tại mức giá mà nếu lấy 100 trừ đi mức giá đó, chúng ta sẽ có mức lãi suất tái cấp vốn mà các thành phần tham gia vào thị trường kỳ vọng trong tháng đó. Ví dụ, nếu giá thực hiện của một hợp đồng tương lai là 95,55 trong tháng Sáu thì có nghĩa là các nhà đầu tư dự đoán mức lãi suất tái cấp vốn của đồng đô-la Mỹ trong tháng đó sẽ là 4,45% (100 – 95,55). Khó mà nói chắc được con số này có trùng với con số mà FOMC đưa ra hay không bởi cơ quan này thường nâng hay hạ mức lãi suất tái cấp vốn tối thiểu là 0,25%. Do đó, mức lãi suất tái cấp vốn kỳ vọng chỉ đại diện cho mức kỳ vọng bình quân của thị trường hay chính xác hơn là điểm cân bằng giữa dự báo và các khả năng thực tế.

Các hợp đồng tương lai cho phép các công ty lớn kiểm soát được rủi ro lãi suất và lên kế hoạch cho các chi phí tín dụng của mình. Bạn nên làm quen dần với các dự báo mức lãi suất tái cấp vốn khi giao dịch trên thị trường Ngoại hối để bản thân bạn cũng có thể tự dự báo những thay đổi của lãi suất này trong khoảng thời gian sáu tháng.
 

Bình luận bằng Facebook

Top