Lịch nghỉ lễ không giao dịch của các sàn forex, sàn vàng trong tháng 5

dangsieu

New Member
Tham gia
9/9/15
Bài viết
23
Thích
8
Điểm
3
Tuổi
31
#1
Các sàn vàng, sàn forex, công ty forex đã thông báo cho các trader, những nhà đầu tư biết. Họ sẽ nghĩ lễ không giao dịch, theo các lịch nghĩ lễ của tháng 5. Cụ thể như sau

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày Lập pháp Na Uy, Whit Monday, Phật Đản, Nghỉ lễ ngân hàng mùa xuân Corpus Christi, tất cả đều diễn ra vào tháng 5, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng vào các ngày 17, 21, 22, 28 và 31/05/2018.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 17/05
Chứng khoán Na Uy Nghỉ

Sản phẩm 21/05
Chứng khoán Na Uy Nghỉ
Chứng khoán Áo Nghỉ
Chứng khoán Đức Nghỉ
Chứng khoán Thụy Sỹ Nghỉ
GER30Cash Nghỉ
GER30-JUN18 Nghỉ
SWI20Cash Nghỉ
SWI20-JUN18 Nghỉ

Sản phẩm 22/05
HK50Cash Nghỉ

Sản phẩm 28/05
COFFE-JUL18 Nghỉ
CORN-JUL18 Nghỉ
COTTO-JUL18 Nghỉ
GSOIL-JUN18 Nghỉ sớm 20:25
COCOA-JUL18 Nghỉ
NGAS-JUL18 Nghỉ sớm 19:55
SBEAN-JUL18 Nghỉ
SUGAR-JUL18 Nghỉ
BRENT-JUL18 Nghỉ sớm 20:25
OIL-JUL18 Nghỉ sớm 19:55
OILMn-JUL18 Nghỉ sớm 19:55
WHEAT-JUL18 Nghỉ
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ
Chứng khoán Anh Nghỉ
Chứng khoán Hoa Kỳ Nghỉ
GRE20Cash Nghỉ
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55
JP225-JUN18 Nghỉ sớm 19:55
UK100Cash Nghỉ sớm 19:55
UK100-JUN18 Nghỉ sớm 19:55
USDX-JUN18 Nghỉ sớm 19:55
US500Cash Nghỉ sớm 19:55
US500-JUN18 Nghỉ sớm 19:55
US100Cash Nghỉ sớm 19:55
US100-JUN18 Nghỉ sớm 19:55
US30Cash Nghỉ sớm 19:55
US30-JUN18 Nghỉ sớm 19:55
HGCOP-JUL18 Nghỉ sớm 19:55
GOLD Nghỉ sớm 19:55
PALL-JUN18 Nghỉ sớm 19:55
PLAT-JUL18 Nghỉ sớm 19:55
SILVER Nghỉ sớm 19:55

Sản phẩm 31/05
Chứng khoán Áo Nghỉ
POL20Cash Nghỉ

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.

Cảm ơn,

Đội ngũ XM
 

Bình luận bằng Facebook

Top