Mạc khải về ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát

Tham gia
22/10/17
Bài viết
82
Thích
28
Điểm
18
Tuổi
29
#1
MẠC KHẢI VỀ BA NGÀY TỐI ĐEN TRỪNG PHẠT VÀ CỨU THOÁTChúa Giêsu phán:"Tất cả mọi người hãy lắng nghe những lời cảnh báo cuối cùng của Cha mà phải nghe và thi hành ngay khi còn thời giờ...!"

Phải! Đây chính là những Lời “Rất Chân Thật" của Chúa Giêsu và Mẹ Maria - chuẩn bị cho các Linh mục… và các Anh/chị em... - trước và trong Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát sắp phải xảy đến trên toàn trái đất - nên không ai được sửa đổi bất cứ Lời nào ở trong đây - Xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria dùng những Lời này như Các Ngài muốn mà cứu giúp các linh hồn là các Anh/chị em chúng ta trước khi quá muộn!

Thiên Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi, là Cha và Con và Thánh Thần. "Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4:8,16)nên Ngài đã tỏ cho loài người chúng ta biết Ngài vừa là Thiên Chúa và vừa là Cha của chúng ta ; và Thiên Chúa đã nhận Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ rất thánhcủa Chúa và cũng đã ban Mẹ của Ngài làm Mẹ rất thánh của chúng ta - vì do Thánh Ý Ngài.

Mặc dầu có những người trong chúng ta không tin nhận Chúa là “Cha” của chúng ta và Đức Maria là “Mẹ” của Chúa và cũng là “Mẹ” của chúng ta. Nhưng Các Ngài luôn xem chúng ta là “con cái” của Các Ngài. Và vì Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria yêu thương chúng ta và muốn chúng ta được cứu thoát khỏi mọi sự dữ trước và trong “Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát” sắp phải xảy ra ; nhất là muốn mỗi một người chúng ta chiếm được sự sống hạnh phúc vinh quang bất diệt muôn đời trên Thiên đàng với Các Ngài -nên đã truyền dạy cho “đầy tớ vô dụng…” (Lc 17, 10) tôi tớ thấp hèn của Các Ngài... - những Lời "Rất Chân Thật" trong đây - Để Hễ Bất Cứ Ai Tin, Thi Hành, Rao Giảng và Phổ Biến những “Lời” này -sẽ được Chúa Giêsu và Mẹ Maria chúc phúc lành, ban các ơn lớn lao, và sẽ giúp người ấy được ơn cứu thoát trong ba ngày tối đen sắp phải xảy ra- nhất là được ơn cứu độ nhờ Lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Chúa Giêsu và Mẹ Maria mạc khải về Ba ngày Tối Đen trừng phạt và cứu thoát - còn gọi là một sự “Thanh tẩy”, một “Cơn thịnh nộ”, hay một sự “Trừng phạt”…- "chuẩn bị giáng xuống trên toàn địa cầu như một tiếng sấm sét vì tội lỗi nhân loại đã vượt quamức giới hạn -và càng lúc càng đến gần hơn con có thể tưởng tượng trong khi loài người thì cứ như đang ngủ mê trong sự bình yên giả tạo - và sẽ có đến ¾ nhân loại chết.” (Lời Chúa Giêsu...) Vậy ai là những người nằm trong số sẽ được cứu thoát, tử đạo… hay sẽ bị diệt vong (?)

Trên thực tế, Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát lại biểu lộ “Tình Yêu Thương và Lòng Thương Xót vô bờ bến của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại trong khi chưa xảy ra”(1 Ga 4:8,16 ; Ep 2,4 ; Ga 3:16-21 ; Rm 8,32 ; 2 Cr 5,21 ; Cv 20,24). Nhưng khi xảy ra, “Tình Yêu Thương vàLòng Thương Xót vô bờ bến của Thiên Chúa chỉ đặc biệt dành cho những ai đang sốngtrong tình trạng ân sủng (ơn thánh) của Thiên Chúa, hay còn gọi là những người tin nhận Đức Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria - đang sống trong tình trạng ân sủng (ơn thánh) mà thôi!

Tại sao?- Vì mục đích của Thiên Chúa chính là để cứu thoát những kẻ được tuyển chọn (những người công chính) -khỏi ách thống trị của tội lỗi đã tràn ngập thế giới và đã vượt qua mức giới hạn - ngỏ hầu những người được cứu thoát sẽ xây dựng một thế giới mới mẽ hơn.“ (Lời Chúa Giêsu...) (Lc 13,23 ; Rm 5,12 ; Ga 8,44 , 16,9 ; Cđ. Trentô: DS 1513)

Ngược lại,sẽ là một“cơn thịnh nộ”của Thiên Chúa, hay còn gọi là một sự“trừng phạt”khủng khiếp, khắc khe nhất đối với tất cả những kẻ vôđạo, tội lỗi, dữ, nhạo báng, chối bỏ hay chống đối Thiên Chúa hay Giáo Hội Ngài… hay còngọi là những kẻ cứng lòng không tin nhận “Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã làm Người thật, và là Thiên Chúa thật và là Vua vũ trụ… đã chịu đống đinh vào thập giá và đã chịu chết trên thập giá để cứu chuộc loài người chúng ta… và Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu, tức là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ nhân loại chúng ta.” (Ga 10,30 ,14,9 ; Mt 1:18-25 ; Pl 2:6-7 ; Lc 23,38 ; Ga 18,33 ; Mt 27:31,50 ; Lc1,43 , Ga 19,26)

Bởi thế, bất cứ ai đọc qua những “Lời” này mà biết rằng mình là kẻ nằm trong số sẽ bị diệt vong… thì phảibiết khiêm tốn hoán cải, sám hối… (hay trở lại đạo) ngay trong khi Thiên Chúa biểu lộ“Tình Yêu Thương và Lòng Thương Xót vô bờ bến của Ngài.” Vậy, dù bạn là kẻ tội lỗi, vô đạo hay ác độc nhất địa cầu, nếu bạn thật lòng hoán cải, sám hối tội lỗi, trở lại… với Thiên Chúa, xin Chúa tha thứ… thì Thiên Chúa “giàu Lòng Thương Xót “ (Ep 2,4) không chỉ tha thứ tất cả tội lỗi mà bạn đã xúc phạm đến Ngài, mà sẽ còn “…tiếp nhận bạn như người đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15,11-32)

Chính vì phải làm phúc lợi và giúp cứu thoát các Anh/chị em chúng ta (Mt 16,25) khỏi phải bị diệt vong - nên các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và Anh/chị em, cũng phải có bộn phận (2 Tm 1,8) rao giảng và truyền bá các “Lời” này cho mọi người. Cũng như giáo dân không phải sợ hãi bất cứ sự gì hay bất cứ ai nếu mình “luôn sống trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa.” (Rm 5,2) “Nhất là các linh mục phải có trách nhiệm rao giảng và truyền bá về các sự kiện này cho mọi người biết đặc biệt đối với giáo dân mình, để giúp họ hoán cải, sám hối, trở lại… và chuẩn bị trước những “ngày tối đen…” (Ep 6,11-13)Và các linh mục... tuyệt đối không được sợ hãi hay rụt rè rao giảng hay truyền bá những “điều khẫn trương” này vì những “điều khẫn trương” này đã được mạc khải và được biên soạn trong đây là nhằm mục đích để làm phúc và giúp cứu các linh hồn trước khi quá muộn! (Lời Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria...)

Ngoài ra, các linh mục... không chỉ nên chuyên lo đời sống cầu nguyện nội tâm của mình mà còn phải chuyên lo phát triển đời sống cầu nguyện nội tâm của các giáo dân và còn phải có trách nhiệm chỉ dẫn giáo dân, đặc biệt qua các đời sống gương mẫu đã dâng hiến trọn hảo của mình cho Chúa Kitô. Các linh mục... cũng phải giảng dạy cho giáo dân mình biết cầu nguyện với Đức Chúa Thánh Thần,và phải truyền dạy cho giáo dân mình phải lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày trong gia đình, đồng thời phải truyền dạy cho giáo dân mình phải lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày trước khiThánh Lễ bắt đầu tại Giáo xứ mình nữa…Các linh mục... cũng phải rao giảng thường xuyên cho giáo dân mình biết hoán cải, sám hối tội lỗi, trở lại…cũng như phải giảng dạy cho giáo dân phải biết nên hài lòng với những gì cần thiết mà mình đang có cho cuộc sống tạm bợ này, và không nên bám víu và lệ thuộc quá đối với các của cải phù vân ở đời này - vì thật ra tất cả những thứ này chẳng có đáng giá trị gì khi so sánh với những gì các con sẽ được hưởng sự sống hạnh phúc vinh quang bất diệt muôn đời trên Thiên đàng. (Lời Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria...)

Đồng thời, các linh mục... cũng phải giảng dạy cho giáo dân mình biết ý thức về tội lỗi, nhất là tội trọng với hâu quả chết sa Hoả ngục. Cũng như các linh mục phải giảng dạy cho giáo dân phải biết luôn luôn chuẩn bị cho những Sự sau cùng của con người:Sự Chết, Sự Phán Xét, Thiên Đàng và Hỏa Ngục.Và mặc dù Chúa và Đức Mẹ rất khao khát các con được ơn cứu độ (được về Thiên đàng), nhưng vì tôn trọng quyền tự do của các con mà đành phải để cho các con được quyền hoàn toàn tự do chọn lựa, đó là: Thiên đàng hay Hỏa ngục?... (Lời Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria…)

Thiên đàng(Kh 21,2) là tình trạng hạnh phúc tối thượng và đời đời. Bất cứ ai chết trong ân sủng của ThiênChúa và không cần bất cứ sự thanh luyện cuối cùng nào, sẽ được qui tụ quanh Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh nam nữ…và được chiêm ngắm Thiên Chúa “mặt giáp mặt” (1 Cr 13,12) … sống trong sự hiệp thông tình yêu với Chúa Ba Ngôi (Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo # 209); là nơi đến nỗi trần gian này chẳng có thể lấy gì để diễn tả lên hết ý nghĩa về sự sung sướng, hạnh phúc, vinh quang bất diệt muôn đời trên Thiên đàng. (Ga 10,28 , 14,2 ; Mt 22,2 ; Kh 21,18 , 22:3-5 ; 1 Cr 2,9 ; Rm 14,17 ; Pl 3:20-21)

Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong tình thân với Thiên Chúa, nhưng dù đã được đảm bảo ơn cứu độ vĩnh cửu, họ còn cần thanh luyện trước khi được hưởng hạnh phúc Thiên đàng. (Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo #210)

Hoả ngục (Lc 16,23) là tình trạng xa cách đời đời khỏi Thiên Chúa. Chúa Giêsu diễn tả thực tại hoả ngục bằng những lời này:“Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn chotên Ác Quỷ và các đồng bọn nó.” (Mt 25,41) (ToátYếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo # 212);“là nơi sẽ mặt giáp mặt với ma quỷ dữ hãi hùng đời đời, nơi ngọn lửa tung toé thiêu đốt các linh hồn trong khóc lóc, la hét, đau đớn, nghiến răng, tụi nhục, tiếng rống, hoảng sợ, xiềng xích, mùi tanh và mùi thối rùng rợn, giòi bọ rúc rỉa, các hình phạt tra tấn ghê rợn, nơi tuyệt vọng, diệt vong, nơi đa số các kẻ sa vào là những kẻ không tin có Hoả ngục, nơi tối tăm kinh hoàng mặc dù lửa đang bùng bùng cháy kinh hoàng, nơi đến nỗi trần gian này chẳng có thể lấy gì để diễn tả lên hết các sự đau đớn ghê rợn trầm luân đời đời kiếp kiếp trong Hoả ngục.” (Mt 5:22,29 , 10:28 , 13:42,50 ; Ga 8,44 ; Cđ Tren-tô: DS.1512 ; 2 Tx 1,9 ; Kh 12:9 , 21:8 , 20:10 ; Malạchi 3,19; Lk 16,23)

Tuy nhiên, Anh/chị em không phải sống trong sự sợ hãi về bất cứ sự gì hoặc sợ hãi về bất cứ ai -nếu Anh/chị em tin nhận Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa… và Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu Kitô và cũng là Mẹ của chúng ta, và đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội… và đang tiếp tục đời sống sám hối tội lỗi của mình… (2 Cr 5,17; Rm 5,2 , 8,1-2) - Thể hiện qua việc:

Luôn sống bác ái và yêu thương hết mọi người… Đã gia nhập mặc“Áo Đức Bà Carmelô” và sẽ kiên trì mặc cho đến khi chết… Đã hay đang giữ “5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp…” Đã hay đang giữ “9 Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng liên tiếp…” Đang sống các Thông điệp và các Mệnh lệnh của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria… Luôn có đời sống cầu nguyện nội tâm hằng ngày siêng năng lần chuỗi Mân Côi tôn kính (yêu mến và đền tạ) Trái-Tim Vô-nhiễm Nguyên-tội Mẹ Maria…Hoặc “luôn luôn sốngtrong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa.” (Rm 5,2) (Lời Đức Mẹ Maria…)

Thì các con hãy múc lấy thêm ân sủng và Tình Yêu Thương của Thiên Chúa qua việc hằng ngày siêng năng, sốt sắng lần Chuỗi Mân Côi ; và sốt sắng lần càng nhiều chuỗi Mân Côi càng tốt, đọc Thánh kinh, lãnh nhận các Bí tích ; và các con hãy đi trong sự bình an của Thiên Chúa. (Lời Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria…)

Vây, “nếu được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì được ích lợi gì?” (Mt 16,26) Và Chúa Giêsu lại khẳng định: ”Ta chính là Đường, là Sự Thật, và chính là Sự Sống Lại và là Sự Sống. Ai tin Ta, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống, và không bị xét xử, nhưng sẽ được từ cõi chết bước vào cõi sống.” (Ga 14,6 , 11,25 , 3,36 , 5,24) Nên Thánh Phêrô Tông đồ quả quyết với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đi theo ai? Vì chỉ Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68)

Do đó, chúng ta hãy biết khiêm tốn vâng nghe lời Chúa Giêsu dạy và noi gương những gì Ngài đã làm (Ga 2,1-11) trước khi quá muộn! Đó là: “Hãy đi qua cửa hẹp mà đi vào, vì cửa rộng và con đường rộng thêng thang thì dẫn đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì dẫn đưa tới sự sống.” (Mt 7,13-14; Lc 13, 24)

Cũng có nghĩa rằng, bất cứ ai muốn thoát khỏi tay ma quỷ dữ và khỏi Hoả ngục, rồi được về Thiên đàng thì ngoài việc lãnh nhận các Bí tích, hằng ngày khiêm tốn vâng nghe Lời Chúa Giêsu truyền dạy (đi qua cửa hẹp…) là cứ hy sinh lần chuỗi Mân Côi tôn kính (yêu mến và đền tạ) Trái-Tim Vô-nhiễm Nguyên-tội Mẹ Maria - thì chắc chắn cũng sẽ được Đức Mẹ Maria thương yêu che chở và đưa về Thiên đàng (Ga 2,1-9 , 19,26-27), vì chính Chúa Giêsu, Con Mẹ, đã ban ơn… ấy cho Mẹ và đồng thời đã truyền dạy tất cả mọi người chúng ta luôn luôn phải có lòng yêu mến Mẹ rất thánh của Ngài và cũng là Mẹ rất thánh của chúng ta. (15 Lời hứa Đức Mẹ Maria hứa ban cho những ai lần chuỗi Mân Côi, và Mạc khải riêng).

Sau khi đọc xong tất cả… Xin mời Quý vị tham khảo thêm dưới các Chủ để nếu chưa đọc: Mẹ Maria Mạc Khải Đường Về Thiên Đàng ; Chương Trình Cổ Vũ Lần Chuỗi Mân Côi Toàn Cầu ; hoặc hàng loạt bài viết dưới chủ đề: 15 Lời Hứa Đức Mẹ Maria Hứa Ban Cho Những Ai Lần Chuỗi Mân Côi...

Lời Nói Đầu và Phần Tiếp Theo sau đây liên kết với nhau

Tuyệt đối sự trừng phạt khủng khiếp nhất kể tử khi có nhân loại sẽ phải xảy đến rất sớm. Thiên Chúa sẽ không thể chần chờ thêm nữa vì tội lỗi nhân loại càng lúc càng tăng thêm. Hơn nữa, Thiên Chúa đã ấn định ngày tháng rồi.

Khí Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát giáng xuống trên toàn địa cầu thì tức khắc bóng tối dày đặc sẽ bao trùm cả trái đất liên tục trong 72 giờ đồng hồ. Lúc bấy giờ cả thế giới lập tức sẽ chìm ngập trong tình trạng hổn loạn, sợ hãi, khóc lóc, chết chóc… Có những kẻ rơi xuống đất chẻ đôi vì các trận động đất rung chuyển kinh hoàng liên tục ; có những kẻ bị lửa thiêu sống ở ngoài trời như cỏ đang cháy phùn phụt vì các trận mưa lửa từ trời sa xuống ; có những kẻ chết vì kinh khiếp, sợ hãi… vì ma quỷ dữ hình hài ghê rợn ; có những kẻ bị diệt vong vì không tin những Lời cảnh báo của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria nên họ đã chẳng hoán cải, sám hối, trở lại… nên đã bị Thien Chúa trừng phạt chết một cách không thương tiếc và một cách khủng khiếp nhất...

Đủ thứ cách bị huỷ diệt vào ngày "Giận" của Thiên Chúa vì tội lỗi của họ. Lại có những kẻ bị bom đạn nổ tung toé ra từng mạnh… (Ám chỉ hai hình phạt xảy ra trong Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát. Trước đó là do chiến tranh thường, rồi dẫn đến chiến tranh Hạt nhân (Nguyên tử) nên luôn tiện Chúa sẽ dùng “Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát” để trừng phạt kẻ tội lỗi, kẻ dữ… đồng thời để thanh tẩy thế giới… và để cứu thoát những người được tuyển chọn…). Và chính lúc bấy giờ là quá muộn đối với vô số kẻ tội lỗi, dữ, cố chấp, cứng lòng, nhạo báng, chống đối, vô đạo, lạc đạo… Và lúc bấy giờ sẽ có vô số các linh hồn sa Hỏa ngục và nhiều quốc gia sẽ bị biến mất khỏi địa cầu…

Bấy giờ tất cả các loại điện lực đều sẽ bị tắc hẵn và sẽ không có một loại điện lực nào có thể hoạt động trong ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát ấy. Đê biết giờ trong ba ngày ấy, thì chỉ có thể dùng các loại đồng hồ làm bằng máy móc mà thôi. Còn thắp sáng trong ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát ấy, thì chỉ có thể dùng các cây nến sáp đã được làm phép (do Giáo Hội Công Giáo) mà thôi. Chỉ loại nến làm bằng “sáp” đẫ được làm phép (do Giáo Hội Công Giáo) mới thắp sáng được trong ba ngày ấy. Một khi nến sáp đã được thắp sáng lên thì sẽ được cháy sáng liên tục trong 72 giờ đồng hồ trong ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát ấy mà không có sự gì làm tắt được. Nhưng các nến sáp này sẽ không cháy sáng trong các nhà ngoại đạo, nhà nhạo báng hay chống đối Thiên Chúa... Và sau 72 giờ đồng hồ, nến sáp tự động sẽ tắt và đó là tín hiệu Thiên Chúa đã hoàn tất cuộc thanh tẩy nhân loại.

Các con phải luôn luôn có Chuỗi Mân Côi mang theo bên mình hoặc mang theo trong người. Chúa Giêsu và Mẹ mời gọi các con mặc “Áo” của Mẹ, vì: “Ai mặc Áo Đức Bà Carmelô sẽ không bị sa hoả ngục.” Chúa Giêsu và Mẹ cũng mời gọi các con giữ:“5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp…”Hoặc giữ "9 Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng Liên Tiếp...” Bất cứ ai có lòng hiếu thảo sốt sắng mặc Áo Đức Bà Carmelô và giữ các Ngày này... sẽ luôn luôn được Cha và Mẹ bảo vệ cách đặc biệt, nhất là trong những ngày khủng khiếp đau thương sắp phải xảy đến trên nhân loại.

Đặc biệt các bậc cha mẹ phải luôn nêu gương sáng cho các con cái mình, nhất là người cha rồi đến người mẹ, không những phải có trách nhiệm cổ vũ và dẫn dắc việc lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày trong gia đình mình, mà còn phải có bổn phận chỉ dạy cho các con cái mình biết cách cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi nữa. Như mọi lúc, việc lần chuỗi Mân Côi sốt sắng luôn sinh ích lợi cho chính minh và kẻ khác… Nhưng trong những ngày khốn khó sắp đến, việc lần Chuỗi Mân Côi sẽ rất huyền nhiệm đối với tất cả mọi người, nhất là bởi các trẻ nhỏ.

Các con phải có một cây Thánh giá Chúa Giêsu, và một ảnh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu phải được làm phép trọng thể và luôn đặt trên bàn thờ… Và tất cả các ảnh tưởng đang trưng bày trong nhà cũng phải được làm phép và nhất là phải luôn cho đèn thắp sáng trước các ảnh tượng trên bàn thờ… Các con cũng phải luôn luôn có nước phép để trong nhà để khi cần thiết, hãy lấy rảy vào người, vào các cửa sổ và các cửa ra vào, và khắp nơi ở trong nhà ; đồng thời cũng phải có các cây Thánh giá nhỏ đã được làm phép, các con hãy lấy các cây thánh giá nhỏ ấy đống ngay vào phía trên mặt ngoài của các cửa ra vào…

Chính Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát ấy là thời gian mà tất cả các quỷ dữ sẽ được phép rời hoả ngục tràn lên khắp mặt đất được tự do tung hoành đi làm hại mọi người, nhất là những kẻ không sống trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa. Và bất cứ ai không sống trong tình trạng ơn thánh của Thiên Chúa trong ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát ấy, mà nhìn thấy ma quỷ dữ hình hài ghê rợn dữ tợn thì đều sẽ bị chết vì kinh khiếp và sợ hãi…

Thiên Chúa đã luôn luôn cảnh báo nhân loại qua đủ mọi hình thức, đặc biệt qua các dấu lạ trên bầu trời, trên đất và trên biển càng lúc cường độ càng tăng mạnh… Đó là những cớ để giúp người ta biết mà thay đổi đời sống, hoán cải, sám hối, trở lại… trước khi quá muộn vì Thiên Chúa yêu thương các con. Nhưng chẳng mấy người lưu tâm hoặc quan tâm đến sự trừng phạt khủng khiếp và khắc khe nhất kể từ khi có nhân loại và sẽ không còn có sự trừng phạt khủng khiếp và vĩ đại nào như thế nữa sau này, đang đe doạ tất cả mọi người, nhất là các kẻ vô đạo, tội lỗi, kẻ dữ, nhạo báng, chống đối Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài.

Mẹ và Chúa Giêsu, Con Mẹ, rất đau buồn đến phải rơi nước mắt máu vì con cái loài người tội lỗi quá mức và lại không có mấy người hoán cải, sám hối tội lỗi, trở lại… hoặc quan tâm đến các dấu lạ qua mọi hình thức, đã và đang diễn ra khắp mọi nơi như là các cảnh báo, trước một sự trừng phạt khủng khiếp sắp phải xảy đến trên thế gian. Và cũng chẳng có mấy người lưu tâm đến các Lời cảnh báo qua các Mạc khải, Thông điệp, hay qua các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu nhất là của Mẹ ở nơi này nơi kia. Họ đang trên đường bị diệt vong mà vấn cứ cố chấp hoặc như không muốn biết đến, nhưng khi chết thì quá trễ… Và hình phạt dành cho họ là bị phạt trầm luân đau đớn đời đời kiếp kiếp ở Hoả ngục.

Tội lỗi đến độ có nhiều người tu hành khắp nơi cũng đã dại dột từ bỏ đi các đời sống tận hiến của mình. Mẹ muốn các giới tu trì đang đi trên con đường diệt vong và lôi kéo theo nhiều linh hồn với mình trên con đường sa hoả ngục, phải ngay lập tức trở lại phục tùng Chúa Kitô Con Mẹ với đời sống thánh thiện đã nhận được, kẻo khi satan cám dỗ một cách dữ tợn thì lúc bấy giờ sẽ không còn đủ ơn thánh… để kháng cự lại các sứ cám dỗ dữ tợn của nó và các đồng bọn nó nữa mà sẽ phải chết sa Hỏa ngục trầm luân đời đời kiếp kiếp.

Các con hãy cầu xin Thiên Chúa cho phép những ngày ấy được rút ngắn lại và đừng để cho xảy ra vào Mùa Đông. Và đừng cho phép bất cứ người phụ nữ nào sinh con vào Mùa này, vì nếu xảy ra vào Mùa này và các phụ nữ lại sinh con vào những ngày này thì sự lạnh lẽo sẽ trở nên ghê gớm và như thế các phụ nữ sinh đẻ vào những ngày này sẽ không có được bất cứ hơi ấm nhân tạo hoặc sự trợ giúp của bất cứ y khoa nào thì thật là kinh hoàng.

Thiên Chúa đã tuyển chọn một số người, họ sẽ là những người tử đạo vào giai đoạn đầu khi ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát bắt đầu, nhưng họ không phải sợ hãi vì Thiên Chúa sẽ ban cho họ đức tin vững mạnh và sau khi đã chịu tử đạo, các Thiên Thần của Chúa sẽ xuống đưa cả phần xác và phần hồn của họ về Thiên đàng. Còn người nào cứ cố gắng chiến đấu để vượt thắng các tội lỗi của mình sẽ không phải thất vọng vì Thiên Chúa đầy lòng thương xót sẽ chuẫn nhận các nổ lực, thiện chí và mong muốn chiến thắng các tội lỗi của các con, miễn là các con luôn tin thác, tin cậy vào Thiên Chúa và đừng bỏ cuộc.

Các con không nên quan tâm đến bất cứ ai nói và cũng đừng phí phạm thời giờ tính toán thời gian sẽ phải xảy ra, mà bổn phận của các con là phải luôn luôn sống trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa và luôn luôn phải sống sám hối và khử trừ các sự gian ác ở giữa các con. Vi nếu các con được biết trước thì chắc hẳn các con sẽ chẳng ăn năn sám hối tội lỗi hoặc trở lại vì lòng yêu mến Thiên Chúa mà sẽ chỉ đợi thời gian đến mà thôi. Các con hãy hoán cải, sám hối, hy sinh hãm mình đền tội… và hãy trở lại liền kẻo quá muộn.

Tuy nhiên, Thiên Chúa lại muốn các con trở lại vì lòng yêu mến hơn, nhưng vì do lòng mến hay do sợ hãi mà trở lại Thiên Chúa đều chấp nhân vì Chúa yêu thương các con và vì Chúa rất muốn các con được ơn cứu độ (được về Thiên đàng). Dù lý do nào thì các con cứ hãy trở lại, phó dâng hồn xác và đời sống của các con cho Chúa, và cứ tín thác (tin cậy) vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Trong Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát ấy, các trận bảo mưa lửa sẽ sa từ trời xuống... Các trận động đất rung chuyên kinh hoàng khắp mọi nơi… cũng như các ngọn gió thổi mang theo các chất độc sẽ gieo rắc khăp nơi trên trái đất... Nên các con chỉ được ở trong nhà trong Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát ấy liên tục lần chuỗi Mân Côi (Chỉ ngắm 5 sự Thương) và cầu nguyện “Lời nguyện Mến Yêu.” Và dù bất cứ trường hợp nào các con cũng không được mở cửa nhìn ra ngoài hay mở cửa ra... Bất cứ ai xem thường các lời cảnh báo này mà mở cửa ra hoặc tò mò nhìn ra ngoài trong Ba ngày này sẽ bị chết tức khắc vì cơn thịnh nộ của Chúa là Thánh và vì Chúa không muốn con cái của Ngài nhìn thấy cơn giận dữ của Ngài đang lúc trừng phạt những kẻ tội lỗi và những kẽ ngoan cố không tin nhận Ngài và Mẹ rất thánh của Ngài… Và nếu có ai ở ngoài trời trong Ba ngày này thì sẽ chết.

Trong những ngày ấy, đặc biệt các cha, mẹ, con cái, và những người ở trong nhà sẽ rất khó xử vì luôn luôn bị cám dỗ bởi các tiếng nói như của những người thân yêu của mình ở phía ngoài nhà. Không ai được mở cửa vì tất cả các giọng nói đó là hoàn toàn của ma quỷ dữ muốn dụ các con ra ngoài hay mở cửa ra để tiêu diệt các con mà thôi.

Trong Ba ngày ấy ma qủy sẽ rảo khắp mặt đất và sẽ chiến thắng trong ba ngày ấy. Nhưng khi Ba ngày ấy chấm dứt thì các trận bảo tố và mưa lửa sa từ trời xuống và các trận động đất rung chuyển kinh hoàng khắp nơi cũng sẽ chấm dứt… Và sau khi thế giới đã được thanh tẩy trong Ba ngày ấy, trái đất sẽ trở nên hoang vắng như một nghĩa trang… Và chính lúc ấy Thiên Chúa sẽ toàn thắng và lấy lại khỏi tay ma quỷ dữ quyền cai trị… lúc bấy giờ bất cứ ai được cứu thoát hãy quỳ gối, giang tay rộng mở, chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ và biết ơn Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa Cha Toàn Năng và là Cha Tình Yêu Thương, và Mẹ Maria rất thánh, và rất yêu dấu của Ngài, và cũng là Mẹ rất thánh và rất yêu dấu của chúng ta – đã che chở cứu thoát Họ.

Các con sẽ phải luôn luôn có đời sống đạo đức và luôn luôn sống trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa thì trước khi những ngày ấy xảy ra, Chúa và Mẹ sẽ ở với các con và sẽ báo cho các con biết trước để chuẩn bị và sẽ che chở các con một cách an toàn trong Ba ngày ấy khi các con kêu cầu.

Khi đó các con sẽ phải chuẩn bị thức ăn, nước uống trong Ba ngày đó và một số dữ trữ thêm để dùng sau Ba ngày đó nữa. Còn với các thú vật cũng thế… khi các con được Chúa và Mẹ cho biết sự trừng phạt sẽ phải sắp bắt đầu… (Xin lưu ý: Chỉ đối với ai đang sống trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa sẽ được biết…) thì các con sẽ phải để thêm thức ăn và nước uống ở ngoài nhà đủ để nuôi chúng trong Ba ngày và thêm một số dữ trữ để nuôi chúng sau những ngày ấy nữa. Và không được đi ra ngoài lo cho chúng hoặc quan tâm đến chúng trong những ngày ấy, vì Thiên Chúa sẽ biết cách giữ gìn các tài sản cũng như các thú vật của các kẻ được Chúa tuyển chọn trong ba ngày ấy.

Sau đây là những dấu hiệu và chỉ dẫn mà các con cần được biết để chuẩn bị trước khi Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát xảy ra:

Trên trời các ngôi sao sẽ náo động, không ở yên một vị trí… Rồi ít giờ đồng hồ trước khi Ba ngày tối đen bắt đầu xảy ra ở trên bầu trời sẽ có xảy ra nhiều dấu lạ… chưa từng thấy xảy ra trong lịch sử loài người… Rồi thời tiết đang lúc bình thường bổng nhiên trở nên rất lạnh một cách gay gắt lạ lùng. Rồi đột nhiên bất thình lình lại có cơn gió thổi đến rống gầm lên. Sau đó một lúc đột nhiên lại có một Tiếng Sấm Sét To Tiếng làm khiếp sợ.

Ngay ở điểm này đây, các con phải nhanh nhẹn đống chặt các cửa ra vào và các cửa sổ lại. Các con không được chờ đến khi các trận động đất kéo đến làm rung chuyển, rồi đống các cửa ra vào lại – thì chậm trể mất và các con sẽ lâm vào cảnh nguy hiểm

Và tiếp đến là các trận động đất rung chuyển khắp nơi dồn dập đến…

Những nhà có các cửa sổ hoặc các cửa ra vào làm bằng gương kiếng thì phải dùng các màn che thật dày không thể nhìn thâu ra ngoài mà bao trùm thật kín bít. Sau khi đã khoá chặt các cửa lại thì không được nhìn ra ngoài trong Ba ngày ấy và cũng không được mở cửa cho ai ra vào ở bất cứ trường hợp nào trong Ba ngày ấy. Các con cũng không được để ý đến các tiếng gọi hay tiếng nói từ phía ngoài nhà hay phải trả lời bất cứ ai gọi hay nói từ phía ngoài nhà vì lúc bấy giờ tất cả những tiếng nói đó không còn phải là những tiếng của những người thân yêu của các con nữa, mà là hoàn toàn của ma quỷ dữ đã được Thiên Chúa cho phép tự do tràn lên khắp mặt đất và chúng giả giọng làm người thân yêu của các con để tiêu diệt các con mà thôi.

Các con hãy bắt đầu đốt lên một cây nến sáp đã được làm phép, rồi quỳ gối, làm dấu Thánh giá, xin lỗi Chúa vì các tội lỗi đã xúc phạm đến Chúa… và giục lòng ăn năn chê ghét dốc lòng chừa mọi tội lỗi trọng và nhẹ và mọi thiếu xót đã xúc phạm đến Chúa… Rồi xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi và mọi điều thiếu sót mà các con đã xúc phạm đến Chúa, nhờ Mẹ Maria chuyển cầu cho các con… Rồi đọc Kinh ăn năn tội… Rồi bắt đầu sốt sắng lần chuỗi Mân Côi cầu xin Đức Mẹ Maria che chở các con và xin Chúa cứu các linh hồn nữa…

Và sau khi được Chúa Giêsu và Mẹ Maria Che chở và là Nơi trú ngụ an toàn nhờ những tràng Chuỗi Mân Côi (Chỉ suy ngắm 5 Sự Thương trong các ngày đau thươngnày)thì các con bắt đầu xin Thiên Chúa là Cha Tình Yêu Thương, nhờ Lời chuyển cầu của Mẹ Maria, cho các con khiêm tốn được rước lấy Mình và Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu (rước Chúa Giêsu vào lòng) một cách thiêng liêng…Rồi các con cũng xin Mẹ Maria cầu thay nguyện giúp cho các con dọn mình sốt sắng rước lấy Mình và Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu, Con Yêu Dấu của Mẹ, Chúa chúng con một cách sốt sắng và thật đẹp lòng Chúa…

Rồi tiếp tục quỳ gối hay sấp mình xuống nhà, nhưng lần này lại giang tay ra mà cầu nguyện lời nguyện Mến Yêu: “Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.” (Chúa Giêsu hiện ra với Sơ Consolata và hứa với Sơ rằng: “Mỗi lần ai đọc lời nguyện Mến Yêu này là cũng đủ định định đoạt phần rỗi muôn đời của một linh hồn. (nhưng điều kiện là người đọc phải ở trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa) Và lời nguyện này cũng có thể đền bù cả ngàn lời xúc phạm, cũng bao gồm các linh hồn đang sống, tội lỗi, vô tội, hấp hối, vô thần, ở Luyện ngục…” Anh/chị em có thể đọc liên tục càng nhiều lần cả ngày càng làm đẹp lòng Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, và cứu được rất nhiều linh hồn - Đặc biệt Chúa Giêsu muốn chúng ta đọc Lời Nguyện này trong Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát sau khi lần Chuỗi Mân Côi - để nhờ chúng ta hy sinh đọc mà các linh hồn được ơn cứu độ - đồng thời Chúa Giêsu và Mẹ Maria lại tiếp tục che chở chúng ta.

Sau khi Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát chấm dứt: Thế giới được thanh tẩy, bắt đầu vào ngày kế tiếp sẽ là mùa xuân. Mặt trời lại mọc lên chiếu toả ánh nắng khắp mọi nơi. Tất cả mọi thứ sẽ nên xanh tươi. Thiên thần của Chúa sẽ từ Thiên Đàng xuống lan toả tinh thần bình an trên khắp địa cầu... Mọi thứ sẽ nên trong sạch. Các nguồn nước khắp mọi nơi sẽ trong sạch và buốt như phalê. Những người được cứu thoát thì tràn ngập với sự sung sướng bất tận với sự biết ơn lớn lao Thiên Chúa và cũng nhờ Mẹ rất thánh của Người và cũng là Mẹ rất thánh của họ đã cứu thoát họ… Sẽ không còn ô nhiễm ở trong không khí, các giòng sông, trong mọi nguồn nước… Và rồi những người được cứu thoát sẽ biết sống - không phải chỉ làm việc để sinh tồn mà là để cùng nhau biết yêu thương, truơng trợ lẫn nhau và xây dựng một thế giới tốt đẹp và mới mẻ hơn.

Chúa Giêsu phán: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.” (Mt 22,37) “… và yêu mến người thân cận như chính mình.” (Lc 10,27) “Ai yêu mến thì càng ngày càng luôn muốn hiểu
 

Bình luận bằng Facebook

Top