Nhận định cặp EUR/GBP ngày 6/10

Tham gia
2/8/17
Bài viết
92
Thích
28
Điểm
18
Tuổi
25
#1
upload_2017-10-6_9-18-51.png


Điểm xoay: 0.8905

Ưu tiên của chúng tôi : Buy ở trên 0.8905 với mục tiêu tại 0.8965 và mục tiêu dài hơn là 0.9000.

Kịch bản thay thế: Ở dưới 0.8905 tìm kiếm các điểm hồi thấp hơn với mục tiêu là 0.8885 & 0.8850.

Tư vấn kỹ thuật: RSI tăng và đòi hỏi các bước tiến xa hơn .
Các ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng cản:
0.9030
0.9000
0.8965
0.8939 Last
0.8905
0.8885
0.8850
 

Bình luận bằng Facebook

Top