Phân tích sóng USD/JPY - NPBFX Việt Nam (8/11)

#1
Cặp đôi có thể tăng

Trên biểu đồ 4h, sóng thứ 3 cao hơn mức 3 của C. Bây giờ sóng đầu tiên thấp hơn mức i của 3 được hình thành, trong đó sóng (v) của I đang phát triển. Nếu giả định là chính xác, cặp đôi sẽ tăng đến mức 115.00. Trong kịch bản này, mức dừng lỗ quan trọng là 112.52
uj.png

uj1.png

Kịch bản chính

Vị trí mua sẽ trở nên có liên quan trong suốt quá trình điều chỉnh, trên mức 112.52 với mục tiêu tại 115.00. Thời gian thực hiện: 7 ngày hoặc hơn

Kịch bản thay thế

Sự phá vỡ và điều chỉnh của giá dưới mức 112.52 sẽ để cặp tỷ giá giảm xuống mức 111.34

🗨️NHẬN KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ mỗi ngày và TĂNG NGAY 10% LỢI NHUẬN. 💵 💵 💵
✏️ ✏️MỞ TÀI KHOẢN và CHUYÊN GIA của chúng tôi sẽ ĐỒNG HÀNH cùng bạn.
👉Đăng kí NGAY: https://bit.ly/2MeyStb để NHẬN 20$
👉CLICK NGAY: https://bit.ly/2MbI8hO để TRẢI NGHIỆM và ƯỚC MƠ TRIỆU PHÚ của bạn sẽ thành sự thật.
 

Bình luận bằng Facebook

Top