Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
EUR/USD: các nhà đầu cơ giá tăng đối mặt với mẫu hình "V-Top"
19 tháng tám 2016Việc hợp nhất phía trên xu hướng bị phá vỡ trước đó cuối cùng đã kết thúc bằng đà tăng nhanh, nhưng giá cả phải đối mặt với một kháng cự 1,1381. Ngoài ra, chúng tôi đã có một mô hình "V-Top", vì vậy thị trường có khả năng sẽ giảm theo hướng hỗ trợ tại 1,1324 a - 1,1349. Nếu chúng ta nhìn thấy một pullback từ khu vực này, các nhà đầu cơ giá tăng có thể sẽ cố gắng nắm bắt một kháng cự 1,1381-1,1398.Chúng tôi đã có một mô hình "Flag" trên biểu đồ một giờ, đã dẫn đến sự biến động của giá tăng hiện tại. Xem xét một mô hình "V-Top" , cặp đôi có khả năng sẽ có được một sự hỗ trợ trên MA 55 . Tuy nhiên, nếu một pullback từ dường này xảy ra, sẽ có một cơ hội để có một sự phục hồi tăng.
 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
EUR/USD: Thống nhất trong một vùng "Window"
22 tháng tám 2016Chúng ta đã có một "Harami” tại điểm cao cuối cùng, đã được xác nhận đủ. Ngoài ra, có một “Engulfing” trên mức hỗ trợ gần nhất, vì vậy, các nhà đầu tư giá tăng có thể tạo nên sự điều chỉnh đi lên.Như ta có thể thấy trên biểu đồ hàng ngày, có một “Harami” tại vùng cao nhất cục bộ. Nếu nó xác nhận, các nhà đầu tư giá giảm sẽ có cơ hội để đẩy thị trường đi xuống.Có một mẫu hình “Tweezers” và một “Engulfing” tại vùng thấp cuối cùng cả 2 được xác nhận tốt. Vì vậy, cặp tiền tệ có khả năng tăng suốt ngày cho đến khi bất kỳ mô hình giá giảm nào hình thành.
 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
EUR / USD: làn sóng iii sẽ tiếp tục mở rộng
22 tháng tám 2016Sóng C đã kết thúc tuần trước, vì vậy chúng tôi đã có một pullback từ 6/8 Murrey Math Level (P = 200). Do đó, giá cả đang giảm trong sóng [a]. Các mục tiêu trong ngày chính là 3/8 MM Level, mà có thể là một điểm khởi đầu cho một sự điều chỉnh đi lên.Chúng tôi đã có một "Diagonal Triangle" trong làn sóng v (c), dẫn đến hình thành sóng i. Vì vậy, có một phần mở rộng hướng giảm có thể trong làn sóng iii. Trong những trường hợp này, thị trường có khả năng sẽ đạt 4/8 Murrey Math Level (P = 200).
 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
EUR / USD: các nhà đầu cơ giá tăng sẽ cung cấp mức cao mới
23 tháng tám 2016Có một mẫu hình "V-Bottom", dẫn đến biến động giá trở lên hiện nay, vì vậy ngày hôm qua "Breakaway Gap" đã bị đóng cửa. Mặc dù đã có một kháng cự tại 1,1324, thị trường có khả năng sẽ đạt được mức kháng cự tiếp theo tại 1,1381-1,1398. Nếu một pullback từ khu vực này xảy ra, sẽ có một cơ hội để có một sự suy giảm theo hướng hỗ trợ tại 1,1324 a - 1,1282.

Giá đã tăng từ một mẫu hình "V-Bottom" hình thành ở mức thấp cục bộ . Vì vậy,các nhà đầu cơ giá tăng có khả năng sẽ có được một kháng cự tại 1,1381-1,1398. Tuy nhiên, nếu người mua được dừng lại ở đây, sau đó các nhà đầu cơ giá giảm có thể sẽ cố gắng để cung cấp một sự điều chỉnh cục bộ.
 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
GBP/USD: "Pennant" làm nổi bật lên áp lực giá tăng
23 tháng tám 2016Chúng ta đã có một mẫu hình “Double Bottom” bên trên ngưỡng hỗ trợ tại 1.3015, do đó, giá đạt đến ngưỡng kháng cự tại 1.3183. Trong tình huống này, nhà đầu tư giá tăng có khả năng đạt đến một ngưỡng kháng cự tại 1.3214 – 1.3247 trong ngắn hạn. Nếu một hiện tượng pullback từ mức này xảy ra trên bảng, thì sau đó một sự điều chỉnh giảm giá có thể xảy đến.Có một sự hợp nhất bên trên mức hỗ trợ 1.3119. Bên cạnh đó, có một mẫu hình “Pennant” , vì vậy cặp tiền tệ có thể đạt tới ngưỡng kháng cự tại 1.3214 – 1.3247. Cùng lúc, nếu ta thấy một pullback từ khu vực này, sẽ có một cơ hội có sự điều chỉnh tới ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại 1.3119 – 1.3092.
 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
EUR / USD: thị trường đang bị hút vào vũng lầy hiệu chỉnh
24 tháng tám 2016Có một điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng chính trên biểu đồ bốn giờ. Những ngọn nến cuối cùng là giảm và không có bất kỳ mẫu hình nào tăng cho đến nay,để có thể đạt được MA34. Như chúng ta có thể nhìn thấy trên biểu đồ hàng ngày, có một xu hướng giảm "Harami". Nếu xu hướng này được khẳng định, các nhà đầu cơ giá giảm có khả năng sẽ đẩy thị trường đi xuống.Giá đã không tìm thấy chỗ đứng nào bên dưới "Window" . Vì vậy, nếu bất kỳ mô hình tăng đến trong ngắn hạn,có thể đạt được MA21 &MA 34
 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
EUR / USD: Các nhà đầu cơ giá giảm sẽ hình thành sóng xung
24 tháng tám 2016Chúng tôi đã có một sóng v cắt ngắn có thể có của (c), do đó, có một cơ hội để có một xung lực đi xuống trong làn sóng i. Các mục tiêu trong ngày chính là 4/8 MM Level (P = 200). Nếu chúng ta nhìn thấy một pullback từ cấp độ này, các nhà đầu cơ giá tăng có thể sẽ cố gắng để chuyển tới sóng ii.Như chúng ta có thể nhìn thấy trên biểu đồ một giờ, có một pullback gấp đôi từ 8/8 Murrey Math Level (P = 200). Ngoài ra, chúng tôi đã có một xung lực giảm trong sóng [1], vì vậy thị trường có khả năng sẽ giảm trong sóng [3] trong thời gian ngắn. Trong những trường hợp này, chúng ta nên quan tâm trên 3/8 MM Level là một mục tiêu giảm có thể.
 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
EUR / USD: các nhà đầu cơ giá giảm sẽ đạt tới hỗ trợ tiếp theo
25 tháng tám 2016Có một mẫu hình "Double Top" , trong đó đã được hình thành dưới kháng cự 1,1381. Tuy nhiên, giá cả phải đối mặt với một hỗ trợ bởi MA34 sau đó, do đó sẽ có sự điều chỉnh đi lên cục bộ trên đường đi. Xem xét một xác nhận cuối cùng của mẫu hình "Double Top", thị trường có khả năng sẽ tiếp tục giảm xuống về phía hỗ trợ tiếp theo tại 1,1235-1,1222. Nếu một pullback từ khu vực này xuất hiện, sẽ có một cơ hội để có sự hiệu chỉnh tăng.Giá phải đối mặt với một hỗ trợ tại 1,1253, dẫn đến hình thành một mẫu hình "V-Bottom", nên giá cả hiện nay đang gia tăng. Ngoài ra, chúng tôi đã có một mẫu hình "Pennant" ở đây, do đó, giá có khả năng sẽ đạt được một sự hỗ trợ tại 1,1235-1,1222 trong ngày. Đồng thời, nếu chúng ta nhìn thấy một pullback từ các mức, các nhà đầu cơ giá tăng có thể sẽ cố gắng nắm bắt một kháng cự tại 1,1282-1,1324.
 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
EUR / USD: các nhà đầu cơ giá tăng sắp sửa thử nghiệm lại lấn nữa mẫu hình "Window"
25 tháng tám 2016Có một sự điều chỉnh bên trong xu hướng tăng chính. Chúng tôi có một mẫu hình "Hammer" trong MA34 đã được xác nhận. Do đó, thị trường có khả năng đạt được một kháng cự ở phía trên của mẫu hình “Window” gần nhất. Nếu chúng ta nhìn thấy một pullback từ cấp độ này, sẽ có một cơ hội để có một thành tựu của MA55. Như chúng ta có thể nhìn thấy trên biểu đồ hàng ngày, giá tìm thấy gần nhất ở dưới "Window", mà có thể hoạt động như một kháng cự lần nữa. Vì vậy, sau khi các nhà đầu cơ giá giảm điều chỉnh cục bộ sẽ cố gắng để chuyển tới một mức thấp mới.Chúng tôi đã có một mẫu hình "Harami" tăng và mẫu hình “Three Methods” ở mức thấp nhất. Trong những trường hợp này, các nhà đầu cơ giá tăng có khả năng sẽ chạm tới bên trên mẫu hình "Windows" gần nhất.
 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
NZD/USD đạt tới mục tiêu bán 0.7300
26 tháng tám 2016

 • NZD/USD đạt tới mục tiêu bán 0.7300
 • Mục tiêu bán tiếp theo- 0.7400
NZD/USD tiếp tục tăng sau cú phá vỡ sớm mức kháng cự 0.7300, được thiết lập như là mục tiêu bán trong dự đoán trước đó của chúng ta cho cặp tiền tệ này. Sự phá vỡ mức kháng cự 0.7300 có thể thúc đẩy hành động của sóng xung động thứ yếu (v), cái mà thuộc về sóng C từ giữa tháng Bảy (bắt đầu từ khi cặp tiền tệ đảo chiều tăng lên từ vùng hỗ trợ gần quanh mức hỗ trợ 0.7000).

NZD/USD được mong đợi tiếp tục xu hướng tăng trong sự dẫn dắt của mức kháng cự tiếp theo 0.7400 (trùng với đường xu hướng kháng cự của kênh tăng rộng hàng ngày từ năm ngoái)


 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
USD / JPY tăng trong sóng ③
29 tháng tám 2016
 • USD / JPY tăng trong sóng ③
  Mục tiêu mua tiếp theo - 104.00
  USD / JPY tiếp tục tăng trong làn sóng ③ - bắt đầu vào giữa tháng Tám - khi căp tiền tệ đảo chiều từ vùng hỗ trợ nằm giữa hỗ trợ quanh 100.00 (trước mục tiêu bán được lập ra trong dự báo trước đó của chúng tôi cho cặp tiền tệ này , USD / JPY đảo chiều mạnh trong tháng Sáu và tháng Bảy) và thấp hơn hàng ngày Bollinger band.

  Cặp tiền tệ đang tiếp cận ngưỡng kháng cự 102,65 (trên cùng của giữa sóng (B) trước đây). Nếu giá phá vỡ trên mức kháng cự tại 102,65 - cặp tiền tệ USD / JPY sau đó được dự kiến sẽ tiếp tục tăng đến mức kháng cự tiếp theo 104.00 (giao với đường xu hướng kháng cự của kênh giảm hàng ngày từ tháng Giêng).


 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
EUR / GBP tăng trong sóng trung gian
30 tháng tám 2016
 • EUR / GBP tăng trong sóng trung gian
  Mục tiêu mua tiếp theo - 0,8600
  EUR / GBP gần đây đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 0,8500 và 50% Fibonacci điều chỉnh trước đó của sóng tăng từ giữa tháng Bảy. Xu hướng tăng đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này hoàn chỉnh các sóng trung gian ABC (4) - đó là một phần của làn sóng chính ③ từ cuối tháng 5.

  EUR / GBP được dự kiến sẽ tăng hơn nữa trong các sóng (5) và ③ hướng tới mục tiêu mua tiếp theo tại mức kháng cự 0,8600. Mua cắt lỗ có thể được đặt dưới mức hỗ trợ tại 0,8500.
 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
AUD / NZD dưới áp lực giảm
31 tháng tám 2016
 • AUD / NZD dưới áp lực giảm
  Mục tiêu bán tiếp theo - 1,0310
  AUD / NZD đã giảm trong một vài phiên giao dịch cuối cùng -tiếp theo mức hỗ trợ đột phá quanh mức 1,0500 (mà đảo chiều làn sóng nhỏ 1 trước đó). Những đột phá của mức hỗ trợ 1,0500 đẩy nhanh sóng nhỏ hoạt động 3 - thuộc sóng trung gian (3) từ giữa tháng Bảy.

  AUD / NZD dự kiến sẽ giảm xuống hơn nữa về phía mục tiêu bán tiếp theo tại mức hỗ trợ 1,0310 (mà đảo chiều sóng trung (1) vào tháng Bảy, như có thể được nhìn thấy từ biểu đồ hàng ngày AUD/NZD dưới đây). Kháng cự mạnh vẫn ở 1,0500.
 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
GBP / CHF tăng trong làn sóng nhỏ 1
1 tháng chín 2016
 • GBP / CHF tăng trong làn sóng nhỏ 1
  Mục tiêu mua tiếp theo - 1,3200

 • GBP / CHF tiếp tục tăng trong làn sóng nhỏ 1 đã bắt đầu trước đó - khi cặp tiền tệ này đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ mạnh mẽ 1,2600 (đảo chiều sóng nhỏ 3 trước đó có thể được nhìn thấy từ biểu đồ biểu đồ hàng ngày GBP / CHF dưới đây) và Bollinger Band hàng ngày thấp hơn. Hoạt động sóng nhỏ 1 phụ thuộc vào sóng chính Ⓒ từ giữa tháng Tám.

 • GBP / CHF dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong sóng hoạt động 1 và Ⓒ hướng tới mục tiêu mua tiếp theo tại mức kháng cự then chốt 1,3200 ( dừng điều chỉnh sóng nhỏ 4 trong tháng Bảy).
 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
NZD / JPY tăng trong sự điều chỉnh nhỏ 2
2 tháng chín 2016
 • NZD / JPY tăng trong sự điều chỉnh nhỏ 2
  Mục tiêu mua tiếp theo - 76,60
  NZD / JPY tiếp tục tăng trong sóng (c) - của sự điều chỉnh nhỏ 2 bắt đầu trước đó - khi cặp tiền tệ này đảo chiều lên từ vùng hỗ trợ nằm giữa Bollinger Band thấp hàng ngày và sự hỗ trợ mạnh mẽ mức tại 72.00 ( cũng dừng trước làn sóng nhỏ 1 vào đầu tháng Tám (như có thể được nhìn thấy từ biểu đồ NZD / JPY hàng ngày bên dưới).

  NZD / JPY dự kiến sẽ tăng hơn nữa trong sóng hoạt động (c) về phía mục tiêu mua tiếp theo tại ngưỡng kháng cự then chốt mức 76,60 (trong đó đảo chiều sóng điều chỉnh trung gian (2) trước đó ). Mức kháng cự 76,60 cũng là mức giá dự báo đã được tính toán cho việc chấm dứt của sự điều chỉnh nhỏ hoạt động 2.
 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
EUR / AUD giảm bên trong sóng nhỏ
5 tháng chín 2016
 • EUR / AUD giảm trong sóng nhỏ
 • Mục tiêu bán tiếp theo - 1.4600
EUR / AUD tiếp tục giảm trong sóng nhỏ (iii) đã bắt đầu trước đó - khi cặp tiền tệ đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 1,4900 (mà đảo chiều trước sự điều chỉnh nhỏ (ii) trong tháng 8), phía trên Bollinger Band hàng ngày và 38,2% Fibonacci điều chỉnh giảm mạnh rõ nét trước đó từ giữa tháng 5.

Sóng hoạt động (iii) thuộc sóng C từ tháng 5. EUR / AUD dự kiến sẽ giảm xuống hơn nữa với mục tiêu bán tiếp theo tại mức hỗ trợ 1.4600. Kháng cự mạnh vẫn ở mức 1,4900.

 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
USD / CAD đảo chiều từ vùng kháng cự
6 tháng chín 2016
 • USD / CAD đảo chiều từ vùng kháng cự

 • Mục tiêu bán tiếp theo - 1,2800

  USD / CAD vừa đảo chiều giảm mạnh so với mức kháng cự chính 1,3120 (là đường biên dưới của vùng kháng cự mạnh mẽ đã đảo chiều cặp tiền tệ này từ tháng 5). Các đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 1,3120 tạo ra mô hình nến đảo chiều hàng ngày Evening Star - đánh dấu sự kết thúc của sóng nhỏ ABC điều chỉnh 2 trước đó.
USD / CAD được dự kiến sẽ giảm xuống hơn nữa hướng tới mục tiêu bán tiếp theo tại mức hỗ trợ 1,2800 ( dừng lại các sóng nhỏ 1 trước đó trong tháng Tám, như có thể thấy dưới đây).

 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
AUD / NZD đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ chính mức 1,0320
7 tháng chín 2016
 • Next sell target - 1.0200
 • Mục tiêu bán tiếp theo - 1,0200
AUD / NZD hôm nay đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng 1,0320 (mà dừng trước sóng trung gian (1) vào đầu tháng bảy, như có thể thấy dưới đây). Những đột phá của mức hỗ trợ 1,0320 dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sóng nhỏ hoạt động 3, thuộc sóng giảm trung gian (3) của sóng chính ③ từ giữa tháng Ba.

AUD / NZD dự kiến sẽ giảm xuống hơn nữa với mục tiêu bán tiếp theo tại mức hỗ trợ 1,0200 (Giá mục tiêu tính toán cho việc chấm dứt sóng hoạt động tăng nhẹ 3). 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
AUD / CAD tăng trong sóng nhỏ
8 tháng chín 2016
 • AUD / CAD tăng trong sóng xung
 • Mục tiêu mua tiếp theo - 1.0000
AUD / CAD tiếp tục tăng trong sóng nhỏ (iii) - mà bắt đầu trước đó - khi cặp tiền tệ đảo chiều lên từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 0,9800 (mà cũng trước đây đảo chiều sóng 2 với Morning Star hàng ngày trong tháng 08, như có thể được nhìn thấy từ bảng xếp hạng AUD / CAD hàng ngày dưới đây), thấp hơn Bollinger band hàng ngày và 38.2% Fibonacci điều chỉnh của sóng 1 từ tháng 05.

Cặp tiền tệ AUD / CAD được dự kiến sẽ tăng hơn nữa trong các sóng hoạt động (iii), 3 và (C) về phía mục tiêu mua tiếp theo tại mức kháng cự 1.0000. Hỗ trợ mạnh mẽ tiếp theo vẫn trên mức 0,9800.

 
Tham gia
4/2/16
Bài viết
577
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
29
EUR / AUD đã phá vỡ vùng kháng cự
12 tháng chín 2016
 • EUR / AUD đã phá vỡ vùng kháng cự
 • Mục tiêu mua tiếp theo - 1,5120
EUR / AUD tiếp tục tăng mạnh- sau breakout trước đó của vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 1,4900 (mà đảo chiều sóng (ii) trước đó và a , như có thể thấy dưới đây) và 23,6% Fibonacci Thoái lui mở rộng xu hướng xuống giá dịch chuyển từ tháng Hai. Những đột phá của vùng kháng cự này đã đẩy nhanh sự điều chỉnh sóng nhỏ hoạt động (ii) - thuộc sóng trung gian C từ tháng 5.

EUR / AUD dự kiến sẽ tăng hơn nữa hướng tới mục tiêu mua tiếp theo tại mức kháng cự 1,5120 (trùng với mức điều chỉnh 38.2% Fibonacci của xu hướng giảm giá nói trên từ tháng Hai).

 

Bình luận bằng Facebook

Top