Tính linh động và khả năng thích ứng của phân tích kỹ thuật

Tham gia
21/7/18
Bài viết
381
Thích
2
Điểm
18
Tuổi
24
#1
Một trong những thế mạnh to lớn của phân tích kỹ thuật là khả năng thích ứng với hầu hết mọi môi trường và khung thời gian giao dịch. Quy tắc này được áp dụng cho bất kỳ lĩnh vực giao dịch nào, kể cả thị trường chứng khoản lẫn thị trường tương lai.

Người sử dụng đồ thị có thể theo đuổi nhiều thị trường nếu muốn, trong khi điều đó lại không phù hợp với các chuyên gia phân tích cơ bản. Do thường phải xử lý một lượng lớn các dữ liệu được cập nhật nên hầu hết các chuyên gia phân tích cơ bản có khuynh hướng chuyên về một lĩnh vực hẹp. Và chúng ta không nên bỏ qua lợi thế này.

Có một điều là các thị trường sẽ trải qua những thời kỳ biến động mạnh và trầm lắng, những giai đoạn theo xu hướng và không xu hướng. Nhà phân tích kỹ thuật có thể tập trung sự chú ý và các nguồn lực của mình vào những thị trường thể hiện các xu hướng biến động mạnh và bỏ qua các thị trường còn lại. Do vậy, những người sử dụng đồ thị có thể luân chuyển sự chú ý và nguồn lực nhằm tận dụng bản chất luân chuyển của các thị trường. Tại những thời điểm khác nhau, các thị trường vững chắc sẽ "nóng" lên và trải nghiệm những xu hướng quan trọng. Thông thuờng, theo sau các giai đoạn theo xu hướng này là những điều kiện thị trường tĩnh lặng và thiếu vắng xu hướng trong khi các thị trường hay các nhóm khác lại đang tiếp tục. Nhà giao dịch theo phương pháp kỹ thuật có thể thoải mái lựa chọn. Tuy nhiên, với khả năng chuyên môn hóa chỉ trong phạm vi một nhóm, nhà phân tích theo phương pháp cơ bản không có được sự linh động như vậy. Ngay cả khi có thể thoải mái chuyển nhóm, một chuyên gia phân tích cơ bản cũng phải vất vả hơn nhiều so vài một nhà phân tich kỹ thuật.

Một lơi thế khác của chuyên gia phân tích kỹ thuật chính là việc họ nắm duợc diễn biến của sự việc. Bằng việc theo dõi tất cà các thị trường, anh ta/cô ta sẽ cảm nhận được rõ ràng những gì đang diễn ra trên thị trường chung, và tránh được tình trạng "ếch ngồi đáy giếng" khi chỉ theo dõi một nhóm nhỏ thị truởng. Tương tự, vì có rất nhiều thị truờng được xây dụng dựa trên các mối quan hệ kinh tế và phản ứng với các yếu tố kinh tế giống nhau, sự biến động giá trên một thị trường hay một nhóm thị trường có thể sẽ tạo ra những manh mối quan trọng cho các chỉ dẫn tương lai của một thị trường hay một nhóm thị trường khác.
 

Bình luận bằng Facebook

Top