NZDUSD , H4 |  Tiếp tục giảm giá tiềm năng, ngày 23 tháng 6

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : tickmill
Lúc 13:16, 23/06/22
Loại: Đảo chiều giảm Các mức chính: Kháng cự: 0.64262 Xoay vòng: 0.63617 Hỗ trợ: 0.61951 Trường hợp dự đoán: Trên H4, với giá di chuyển trong đám mây ichimoku và trong đường xu hướng giảm dần, chúng tôi có xu hướng giảm giá là giá sẽ giảm từ trục ở mức 0,63617 tại mức kháng cự pullback phù hợp với mức thoái lui fibonacci 23,6% đến mức hỗ trợ thứ nhất tại 0,61951 tại mức thấp dao động ngang. và 50% Fibonacci thoái lui.

Quảng cáo cuối trang