Xuất khẩu hàng hóa của New Zealand tăng 18% yoy trong tháng 5, nhập khẩu tăng 24% yoy

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : ActionForex.com
Lúc 11:43, 22/06/22

Xuất khẩu hàng hóa của New Zealand đã tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái hoặc 1,1 tỷ NZD lên 7,0 tỷ NZD trong tháng Năm. Nhập khẩu hàng hóa tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái hoặc 1,3 tỷ NZD lên 6,7 tỷ NZD. Thặng dư thương mại hàng tháng thu hẹp từ 440 triệu NZD xuống 263 triệu NZD, nhỏ hơn kỳ vọng 580 triệu NZD.

Xuất khẩu sang tất cả các điểm đến hàng đầu đều tăng ngoại trừ Trung Quốc: Trung Quốc (giảm -3,8%), Australia (tăng 49%), Mỹ (tăng 18%), EU (tăng 23%), Nhật Bản (tăng 0,7%).

Nhập khẩu từ hầu hết các đối tác đều tăng ngoại trừ Mỹ: Trung Quốc (tăng 25%), EU (tăng 12%), Australia (tăng 18%), Mỹ (giảm -5,5%), Nhật Bản (tăng 41%).

Bản phát hành đầy đủ ở đây.

Quảng cáo cuối trang