AUDUSD, H4 |  Giảm giá ngắn hạn

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : tickmill
Lúc 15:37, 14/01/22
Loại: Đảo chiều giảm Các mức chính: Kháng cự: 0,73093 Xoay vòng: 0,72784 Hỗ trợ: 0,71990 Trường hợp chuẩn: Giá đang tuân theo kênh tăng dần, biểu thị một động lượng tăng tổng thể. Tuy nhiên, giá đã giảm tại mức kháng cự, chúng ta không thể mong đợi giá sẽ giảm từ mức trục quay với mức thoái lui Fibonacci 23,6% và dự báo Fibonacci 78,6% về phía Hỗ trợ thứ nhất phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 78,6% và dự báo Fibonacci 78,6%. : Ngoài ra, giá có thể đẩy cao hơn về phía Kháng cự thứ nhất phù hợp với dự báo Fibonacci 100%

Quảng cáo cuối trang