Các yêu cầu thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ đã tăng lên 239 nghìn, các yêu cầu tiếp tục giảm xuống 1,56 triệu

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : ActionForex.com
Lúc 20:47, 13/01/22

Số đơn xin thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ đã tăng 23 nghìn lên 230 nghìn trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 1, trên mức kỳ vọng là 213 nghìn. Đường trung bình động 4 tuần tăng 6k lên 211k.

Các yêu cầu tiếp tục giảm -194 nghìn xuống 1559 nghìn trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 1, thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 6 năm 1973. Trung bình động bốn tuần của các yêu cầu tiếp tục giảm -77 nghìn xuống 1722 nghìn, thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 3 năm 2020.

Bản phát hành đầy đủ ở đây.

Quảng cáo cuối trang