CADCHF, H4 |  Bearish Dip!

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : tickmill
Lúc 16:03, 14/01/22
Loại: Đảo chiều giảm Các mức chính: Kháng cự: 0,73014 Xoay vòng: 0,72805 Hỗ trợ: 0,72192 Trường hợp ưa thích: Giá đang ở mức xoay vòng. Chúng tôi thấy tiềm năng tiếp tục giảm giá từ Pivot của chúng tôi ở mức 0,72805 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50% về phía Chốt lời của chúng tôi tại 0,72192, đây là một khu vực của hợp lưu Fibonacci. RSI đang cho thấy động lực giảm giá.

Quảng cáo cuối trang