Cập nhật China Evergrande: Không có tin tức là tin tốt?  Các nhà đầu tư trên các thử thách

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : forexvua
Lúc 09:19, 24/09/21

Trong khi tập đoàn phát triển bất động sản Evergrande của Trung Quốc vinh dự trả nợ địa phương vào thứ Năm, các nhà đầu tư vẫn trong tình trạng lấp lửng.

Họ không nhận được thông tin nào về khoản thanh toán phiếu giảm giá ra nước ngoài của công ty mắc nợ 83,5 triệu đô la, sẽ đến hạn vào thứ Năm.

Mặc dù có những cuộc đàm phán về khả năng tái cấu trúc khoản nợ của công ty trong một thỏa thuận sắp xảy ra, với việc chính phủ Trung Quốc đang tìm cách nắm quyền kiểm soát Evergrande, cho đến nay vẫn chưa có gì chính thức được xác nhận.

phát triển câu chuyện….

Quảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang