CPI tháng 9 của Mỹ + 5,4% so với dự kiến ​​+ 5,3%

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : thuyhanh
Lúc 19:32, 13/10/21

Điểm nổi bật của báo cáo CPI tháng 9 năm 2021 của Hoa Kỳ


  • Trước đó là + 5,3%
  • tháng / tháng CPI% so với + 0,3% dự kiến
  • Đọc m / m trước đó là + 0,3%
  • Thu nhập thực hàng tuần + 0,8% so với + 0,3% trước đó
Lạm phát cơ bản:
  • Thực phẩm và năng lượng cũ + 4,0% so với + 4,0% so với dự kiến
  • Thức ăn và năng lượng trước + 4,0%
  • Core m / m + 0.2% so với + 0.2% exp
  • Lõi trước đó m / m + 0,1% - thấp nhất kể từ khi FedQuảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang