Đô la Mỹ quay trở lại động thái sau CPI và giảm xuống mức thấp nhất trong ngày

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : thuyhanh
Lúc 21:40, 13/10/21

Đô la Mỹ trả lại nó

Đây là ngày thứ hai của giao dịch thay đổi và đánh máy trong không gian FX. Lợi tức và đô la Mỹ ban đầu tăng do mức lương tăng trong báo cáo CPI nhưng cả hai đều đảo ngược ngay sau đó.
Một trong những điều đang làm là một cuộc đấu thầu lớn trong các Kho bạc lâu đời trước cuộc đấu giá trái phiếu ngày nay.

Tỷ giá USD / JPY đứng đầu một phần so với mức cao của chu kỳ mới của ngày hôm qua và hiện đã lùi xuống dưới mức thấp nhất châu Á, tạo ra đỉnh kép ngắn hạn với mục tiêu là 113,00.


Quảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang