Doanh số bán lẻ công ty -1,9% so với dự báo 0%

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : forextop
Lúc 20:58, 14/01/22

Doanh số bán lẻ của công ty -1,9 so với 0% được dự báo

  • Doanh số bán lẻ của công ty Hoa Kỳ công bố trong tháng 12
  • Các tài liệu hướng dẫn về Bán lẻ được tái bản cho những tháng trước

Doanh số bán lẻ của Mỹ từ tháng 12 -1,9 với dự báo ban đầu là 0%. Mặc dù tháng 12 Doanh số bán lẻ có thể đã giảm xuống dưới mức kỳ vọng, nhưng có tính thời vụ liên quan đến các tháng nghỉ lễ vì chi tiêu của người tiêu dùng thường cao hơn. Chi tiêu tiêu dùng là một thành phần lớn của GPD và một thành phần chính xác hơn là nhóm kiểm soát doanh số bán lẻ giảm -3,5 % so với -1,1 % dự kiến . Với doanh số bán lẻ được công bố, nó hoàn toàn giảm xuống dưới mức mong đợi .

Quảng cáo cuối trang