Doanh số bán lẻ của Mỹ giảm -1,9% so với tháng trước, doanh số bán ô tô cũ giảm -2,3% so với tháng trước

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : ActionForex.com
Lúc 20:50, 14/01/22

Doanh số bán lẻ của Mỹ giảm -1,9% so với tháng trước xuống 626,8 tỷ USD trong tháng 12, kém hơn nhiều so với kỳ vọng là 0,0%. Doanh số bán ô tô cũ giảm -2,3% so với tháng trước, thấp hơn kỳ vọng 0,2% so với tháng trước. Doanh số bán xăng dầu giảm -2,0% so với tháng trước. Doanh số bán ô tô cũ và xăng dầu giảm -2,5% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng trong 12 tháng năm 2021 tăng 19,3% so với năm 2020. Tổng doanh số bán hàng cho giai đoạn tháng 10 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021 đã tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bản phát hành đầy đủ ở đây.

Quảng cáo cuối trang