Doanh số bán lẻ Trung Quốc bỏ xa mốc một dặm, 2,5% so với 7% dự kiến


Tin Tức Forex
Tác giả : forexvua
Lúc 09:15, 15/09/21

Một chuỗi dữ liệu đã được công bố từ Trung Quốc, với Doanh số bán lẻ được cho là tác động mạnh nhất đến thị trường.

Doanh thu Bán lẻ đạt + 2,5 PCT YoY so với 7% dự kiến.

Sản lượng công nghiệp tăng 5,3% YoY so với cuộc thăm dò của Reuters là + 5,8%.

AUD / USD được chào bán nhẹ sau tin tức , giảm 0,18% trong phiên cho đến nay.

Về doanh số bán lẻ

Báo cáo Doanh số Bán lẻ do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố đo lường tổng doanh thu của các mặt hàng tiêu dùng bán lẻ. Nó phản ánh tổng hàng hóa tiêu dùng mà các ngành khác nhau cung cấp cho các hộ gia đình và các nhóm xã hội thông qua các kênh khác nhau. Đây là một chỉ số quan trọng để nghiên cứu những thay đổi trong thị trường bán lẻ Trung Quốc và phản ánh mức độ thịnh vượng của nền kinh tế. Nói chung, mức đọc cao được coi là CNY tích cực (hoặc tăng), trong khi mức đọc thấp được coi là tiêu cực (hoặc giảm) đối với CNY.

Quảng Cáo Cuối Trang