DocuSign (Cổ phiếu DOCU) và Teladoc Health (Cổ phiếu TDOC) Phân tích kỹ thuật Dự báo sóng Elliott [Video]


Tin Tức Forex
Tác giả : forexvua
Lúc 16:00, 14/09/21

DocuSign Inc.

DOCU: Biểu đồ sóng Elliott hàng ngày .
Sự thoái lui tốt đẹp, hãy sớm tìm kiếm các dấu hiệu đảo chiều.

Teladoc Health Inc.

TDOC: Biểu đồ sóng Elliott hàng ngày .
Cuối cùng, tam giác khả dĩ này có thể nằm trong sóng B của (B).

Quảng Cáo Cuối Trang