Đơn đăng ký thế chấp MBA của Hoa Kỳ, chúng tôi vào ngày 8 tháng 10 + 0,2% so với -6,9% trước đó

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : thuyhanh
Lúc 18:17, 13/10/21

Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp cho tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 10 năm 2021

  • Trước -6,9%
  • Chỉ số thị trường 686,1 so với 684,5 trước đó
  • Chỉ số mua hàng 279,8 so với 275,7 trước đó
  • Chỉ số tái cấp vốn 3.023.0 so với 3.037.6 trước đó
  • Lãi suất thế chấp 30 năm 3,18% so với 3,14% trước đó
Hoạt động thế chấp gia tăng khiêm tốn mặc dù lãi suất cao hơn một lần nữa, với sự gia tăng mua sắm bù đắp cho sự sụt giảm trong các đơn tái cấp vốn. Điều đó cho thấy, với tỷ giá cao hơn và giá cao, nó sẽ đặt ra một thách thức về điều kiện nhu cầu trong những tuần tới.

Quảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang