Đơn vị EV của Evergrande đã ngừng trả lương cho nhân viên, nhà cung cấp nhà máy - Bloomberg News

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : proforex
Lúc 19:58, 23/09/21

23 tháng 9 (Reuters) -

* ĐƠN VỊ EV CỦA EVERGRANDE ĐÃ NGỪNG NHÂN VIÊN THANH TOÁN, NHÀ CUNG CẤP NHÀ MÁY - BLOOMBERG NEWS

* KHÓ KHĂN VỀ LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÓ NGHĨA LÀ TRUNG QUỐC EVERGRANDE MỚI TẬP ĐOÀN XE NĂNG LƯỢNG MỚI SẼ NGHIÊM TÚC NHIỆM VỤ CỦA NÓ ĐỂ BẮT ĐẦU GIAO HÀNG MASS NĂM TIẾP THEO-BLOOMBERG Bảo hiểm công ty hơn nữa:

Quảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang