Đồng shilling của Uganda ổn định so với đồng đô la


Tin Tức Forex
Tác giả : proforex
Lúc 17:44, 14/09/21

KAMPALA, ngày 14 tháng 9 (Reuters) - Đồng tiền của Uganda SỬ DỤNG = hầu như không thay đổi vào thứ Ba khi nhu cầu và nguồn cung của đồng tiền cứng khớp với nhau.

Vào lúc 0944 GMT, các ngân hàng thương mại báo giá đồng shilling ở mức 3.525 / 3.535 so với đồng đô la, so với tỷ giá đóng cửa hôm thứ Hai là 3.520 / 3.530.

Tỷ giá giao ngay UGX ..... UGX = Hướng dẫn về tiền Shilling ở Ugandan .... UGX / 1 Tỷ giá chéo được tính toán .......... UGXX = Tiền gửi ............. ... ... .ALSIUG Shilling background ..... UGX / BKGDINFO Hướng dẫn Nợ Uganda ............ UG / DEBT Tất cả Trái phiếu Uganda ............. 0 # UGTSY = Uganda T-Bills .............. 0 # UGTSYS = Uganda Benchmark ............. 0 # UGBMK = Ngân hàng Trung ương .... ............ BOUGINDEX Chỉ số cộng tác viên Uganda .... UG / CONT1 Giá cà phê Uganda ....... COFFEE / UG01


Báo cáo của Elias Biryabarema; Biên tập bởi Duncan Miriri

Quảng Cáo Cuối Trang