Dữ liệu tháng 8 của Trung Quốc: Sản xuất công nghiệp 5,3% y / y (dự kiến ​​5,8%)


Tin Tức Forex
Tác giả : thuyhanh
Lúc 09:09, 15/09/21

Dữ liệu hoạt động của Trung Quốc trong tháng 8

Sản xuất công nghiệp 5,3% y / y

  • dự kiến 5,8%, trước đó là 6,4%

Sản xuất công nghiệp YTD% y / y

  • trước đó là 14,4%

Tài sản cố định (không bao gồm khu vực nông thôn)% so với đầu năm

  • dự kiến 9,0%, trước đó là 10,3%

Doanh thu bán lẻ tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước .... BỎ LỠ LỚN!

  • dự kiến 7,0%, trước đó là 8,5%

Doanh thu bán lẻ so với đầu năm tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước

  • trước đó là 20,7%

Việc bỏ lỡ doanh số bán lẻ thực sự là một kết quả tồi tệ - đó là một dấu hiệu cho thấy tác động của những đợt bùng phát gần đây đối với người tiêu dùng. Khu vực trong nước của Trung Quốc đang tụt hậu một cách đáng kể so với khu vực bên ngoài. nhiều hơn nữa để đến

Quảng Cáo Cuối Trang