Ethereum và Bitcoin mở rộng hợp nhất tam giác, chưa phải là thời điểm cho sự đột phá giảm giá

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : ActionForex.com
Lúc 11:46, 14/03/22

Ethereum đang gặp khó khăn trong phạm vi hẹp trên 2500 trong phiên giao dịch châu Á yên tĩnh. Nó nằm trong mô hình hợp nhất từ năm 2157, có thể ở dạng tam giác. Đó là một chân tăng khác có thể được nhìn thấy trước khi quá trình hợp nhất hoàn tất. Nhưng dựa trên các hành động giá hiện tại, mức tăng sẽ được giới hạn bởi đường EMA 55 ngày (hiện tại là 2852).

Toàn bộ xu hướng giảm từ 4863 dự kiến sẽ tiếp tục sau đó. Việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 2293 sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục trở lại. Việc phá vỡ thêm mức thấp 2157 sẽ mở đường cho vùng hỗ trợ 2000 đến 1715 tiếp theo.

Bitcoin cũng mang một bức tranh tương tự. Nó đang giao dịch trong phạm vi khoảng 38000 vào lúc này. Nhìn chung, nó được coi là mở rộng mô hình hợp nhất tam giác từ 33000. Mô hình như vậy sẽ hoàn thành sau một đợt tăng khác. Việc phá vỡ 34264 sẽ là dấu hiệu đầu tiên của việc nối lại xu hướng giảm từ 68986. Việc phá vỡ thêm 33000 sẽ nhắm mục tiêu đến hỗ trợ 29261 tiếp theo.

Quảng cáo cuối trang